نقشه‌ی سفر تحصیلی

فرض کنید می‌خواهید از شهرتان به سفری چند روزه بروید. در این سفر می‌خواهید از تمام مناظر دیدنی دیدن کنید. هم‌چنین می‌خواهید در چند شهر استراحت کنید، تجدید قوایی داشته باشید و خاطرات و عکس‌ها و فیلم‌های سفر را مرور کنید.

برای این کار باید برنامه‌ای دقیق و نقشه‌ای صحیح داشته باشید تا بتوانید شهرهایی را که قصد گردش دارید و شهرهایی که قصد استراحت دارید را بصورت یک فهرست مشخص کنید.

iStock_000008772494Small

ما نیز در ابتدای سال تحصیلی تصمیم می‌گیریم که درس بخوانیم، طی دوره‌‌های مختلف در سال آن‌ها را بازنگری کنیم و هر آن‌چه خواندیم بازیابی کنیم.

نقشه‌ی راه ما در این سال تحصیلی برنامه‌ی مدرسه و در کنار آن برنامه آزمون آزمایشی است. نقشه‌ای که در ابتدای سال کل مسیر را به ما نشان می‌دهد. در این برنامه طبق برنامه‌ی مدرسه پیش می‌رویم و هر چند وقت یک‌بار زمانی برای دوره و تکرار آن‌چه یاد گرفته‌ایم داریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.