نقشه‌ی کنکور 94 ویژه‌ی دوران جمع‌بندی-دروس عمومی

با بررسی آزمون‌های سراسری سال گذشته‌ی گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی ، به این نتیجه رسیدیم که مباحث دروس عمومی به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند و این می تواند به داوطلبان عزیز به لحاظ ایجاد یک نظم منطقی کمک بسیار زیادی نماید.این چیدمان بصورت زیر است:

Full page fax print

منبع:kanoon.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.