نقش تمرین تشریحی در مسیر مطالعه

در مطالعه‌ی درس‌ها،مهم‌تر از یادگیری، نوع و میزان یادگیری است؛ یعنی دانش‌آموز درس‌ها را برای پاسخ‌گویی روز بعد در مدرسه یاد گرفته یا کل مطلب را متوجه شده و آن را به حافظه‌ی بلندمدت خود فرستاده است!

اگر اصول یادگیری به طور صحیح رعایت شود مطمئناً درس‌های خوانده‌شده نه تنها فراموش نمی‌شوند بلکه می‌توان از آن‌ها برای هم‌خوانی مطالب دیگر نیز بهره برد. راهکار مناسب برای مطالعه‌ی صحیح، مفهومی خواندن است. در این روش دانش‌‌آموز باید به مفهوم مطلب پی ببرد. این مورد به ویژه در دانش‌آموزان دوزبانه اهمیت دارد که با تکرار مطالب به زبان خود آن را بهتر می‌فهمند. توضیح و تشریح از کلیدهای مطالعه‌ی مفهومی است؛ هم‌چنین توضیحات تکمیل‌کننده‌ی هر مبحث، هم‌خوانی مطالب، توجه به آموخته‌های قبلی، تشریح کامل مطالب و حل تمرین‌های تشریحی همگی روش‌های موفق مطالعه هستند.

حل تمرین‌های تشریحی باعث می‌شود دانش‌آموز مطالبی را که خوانده، در ذهن خود جابه‌جا کرده و از بین آن‌ها پاسخ صحیح را بیابد که نتیجه‌ی آن تفهیم کامل مطالب مورد نظر است.موفقیت در یادگیری زمانی حاصل می‌شود که دانش‌آموز درس را کامل و عمیق بفهمد و یاد بگیرد، نه صرفاً آن را حفظ کند و در خاطر داشته باشد.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.