نوروز فرصتی برای تقویت آموخته ها

تعطیلات عید نوروز زمانی است که می‌توان آموخته های قبلی رامرور کرد؛کاستی ها را به فزونی تبدیل کرد و تسلط و دانش و آگاهی را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد

پس در یک نگاه هدف از برنامه ریزی درسی برای نوروز؛نه تنها پیش گیری از فراموشی مباحث درسی بلکه یک گام جلوتر و فراهم کردن زمینه ای برای استفاده بهتر و بهینه از تعطیلات نوروزی است

این است که نوروز را دوران طلایی وفرصتی برای مرور و تقویت آموخته ها می دانیم. پس می توان با توجه بیشتر نسبت به بودجه بندی آزمون های آزمایشی از این فرصت محدود ولی طلایی بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق به هدف مورد نظر که همانا مرور آموخته های قبلی که مدت زمان زیادی از مطالعه آنها گذشته است، برسیم.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.