نکاتي براي يادگيري بهتر مبحث تابع

مبحث تابع يکي از اساسي‌ترين و کاربردي‌ترين مفاهيم رياضيات است که لازم است شما دانش آموزان عزیز با روش‌هاي صحيحي به مطالعه‌ي آن بپردازيد و با رعايت مراحل مطالعه، براي فهم بهتر آن، نکات زير را مد نظر قرار دهيد:

1. بهتر است تعريف تابع را با حل مثال‌هايي از زندگي روزمره ياد بگيريد تا در ادامه در حل انواع مسائل مربوط به مبحث تابع، مشکلي نداشته باشيد.

2. تعريف تابع را به صورت علمي فرابگيريد.

3. با مطالعه‌ي کامل مبحث، در مرحله‌ي اول، بتوانيد تابع بودن يا نبودن را از روي جدول مشخص کنيد.

zym

4. در ادامه و با تکميل يادگيري‌ها، توانايي تشخيص تابع بودن يا نبودن را از روي نمودار وِن داشته باشيد.

5. در مراحل تکميلي، تابع را از روي ضابطه و با دادن مقاديري با توجه به دامنه، مشخص نمایید.

6. در توابع چندضابطه‌‌اي، مقادير تابع را با توجه به حدود داده‌شده، به دست آوريد.

7. رسم توابع چندضابطه‌اي را با توجه به حدود تعيين‌شده انجام دهيد؛ زيرا با روش رسم، مطالب را بهتر و دقيق‌تر فرامي‌گيريد.

8. مفهوم دامنه و برد تابع را کامل ياد گرفته و توانايي به دست آوردن دامنه‌ي توابع را در حالات مختلف (توابع چندضابطه‌اي، توابع گويا، توابع راديکالي، توابع لگاريتمي، مثلثاتي و …) را داشته باشيد.

9. کتاب درسي را کامل مطالعه کنيد و مثال‌ها و تمرينات آن را با دقت حل کنيد. در ادامه براي تکميل يادگيري‌ها، حل سؤالات پرتکرار امتحاني و تمرينات کتاب کار را در برنامه‌ي مطالعاتي خود قرار دهيد و يادگيري‌ها را تثبيت کنيد.

10. هدف از تثبيت يادگيري‌ها، بالا بردن کيفيت مطالعه و افزايش مهارت در تست‌زني است. پس در ادامه حل و تمرين و تکرار تست‌هاي مهم کنکورهاي سراسري سال‌هاي گذشته فراموش نشود.

مبحث تابع يکي از اساسي‌ترين و کاربردي‌ترين مفاهيم رياضيات است که لازم است با روش‌هاي صحيحي به مطالعه‌ي آن بپردازيد و با رعايت مراحل مطالعه، براي فهم بهتر آن، نکات زير را مد نظر قرار دهيد:

1. بهتر است تعريف تابع را با حل مثال‌هايي از زندگي روزمره ياد بگيريد تا در ادامه در حل انواع مسائل مربوط به مبحث تابع، مشکلي نداشته باشيد.

2. تعريف تابع را به صورت کاملا علمي فرابگيريد.

3. با مطالعه‌ي کامل مبحث، در مرحله‌ي اول، بتوانيد تابع بودن يا نبودن را از روي جدول مشخص کنيد.

4. در ادامه و با تکميل يادگيري‌ها، توانايي تشخيص تابع بودن يا نبودن را از روي نمودار وِن داشته باشيد.

5. در مراحل تکميلي، تابع را از روي ضابطه و با دادن مقاديري با توجه به دامنه، مشخص کنيد.

6. در توابع چندضابطه‌‌اي، مقادير تابع را با توجه به حدود داده‌شده، به دست آوريد.

7. رسم توابع چندضابطه‌اي را با توجه به حدود تعيين‌شده انجام دهيد؛ زيرا با روش رسم، مطالب را بهتر و دقيق‌تر فرامي‌گيريد.

8. مفهوم دامنه و برد تابع را کامل ياد گرفته و توانايي به دست آوردن دامنه‌ي توابع را در حالات مختلف (توابع چندضابطه‌اي، توابع گويا، توابع راديکالي، توابع لگاريتمي، مثلثاتي و …) را داشته باشيد.

9. کتاب درسي را کامل مطالعه کنيد و مثال‌ها و تمرينات آن را با دقت کامل حل کنيد. در ادامه براي تکميل يادگيري‌ها، حل سؤالات پرتکرار امتحاني و تمرينات کتاب کار را در برنامه‌ي مطالعاتي خود قرار دهيد و يادگيري‌ها را تثبيت کنيد.

10. هدف از تثبيت يادگيري‌ها، بالا بردن کيفيت مطالعه و افزايش مهارت تست‌زني است. پس در ادامه حل و تمرين و تکرار تست‌هاي مهم کنکورهاي سراسري سال‌هاي گذشته فراموش نشود.

منبع:kanoon.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.