نکات طلایی برای روزهای باقیمانده تا کنکور

1. دم غنیمت دار.
در ماههای آخر، بسیاری از دانشآموزان و داوطلبان کنکور سراسری در فضا میروند و به فکر خوشی یا ناخوشی بعد از کنکور هستند که اگر خوب شد، چه میشود و اگر خوب نشد، چه! یادتان باشد خوب شدن یا نشدن به همین زمان حال شما وابسته است. در کنکور سه دورهی طلایی برای مطالعه وجود دارد. اولی تابستان، دومی عید و سومی که از همه مهمتر است، ماه آخر. آنهایی که به فکر بد کار کردن در گذشته هستند و فرصت باقی‌مانده را برای رسیدن به اهدافشان، کافی نمیبینند غافل از آن هستند که اصل درس خواندن برای کنکور، همین 2 ماه آخر است و زمان برای تحول و تغییر، کافی است.


2. سرت به لاک خودت باشد.
یکی از آفت‌های ماههای آخر این است که داوطلبان کنکور مدام از هم میپرسند: «که چند دور خواندی؟ چند تا تست زدی؟ چه‌قدر در روز ذرس میخوانی؟ ترازت در آزمون آزمایشی چه‌قدر شد؟ رتبهات چند شد؟ و…»
انسانهای روی زمین گاهی در یک نکته به هم شبیه هستند و گاهی به هم شباهتی ندارند! گاهی اوقات یک دانشآموز برای یک مبحث باید 1000 تست و 100 ساعت وقت بگذارد تا در آن مسلط شود و دیگری در 100 تست و 10 ساعت. این‌که مدام از هم چنین سؤالاتی میکنید، شاید بیدلیل احساس کنید که عقب هستید، کم کار کردهاید و به جایی نمیرسید! در حالی که شاید با همین نوع مطالعه و کمی تلاش بیشتر، به نتیجهی مطلوب و دلخواه دست یابید. پس کم‌تر از نوع و جزئیات مطالعه و درس خواندن دیگران بپرسید و از مقایسه کردن خود با دیگران بشدت پرهیز کنید. در این راه بهتر است برای اطمینان از درست بودن کارهایتان، از مشاوران باتجربه بهره بگیرید.

coum3. در راه قدم در نه زمان تو را می‌خواند.
شاید فکر کنید که دیگر تا کنکور فرصت چندانی نمانده و دیگر آب از سر ما گذشته و … از نظر زمانی شما چهار ماه دیگر فرصت دارید. حتماً تعجب میکنید و با خود میگویید: 2 ماه. اما شما در پاییز و زمستان، در روزهایی که مدرسه میرفتید، روزی نهایتاً 6 تا 7 ساعت میخواندید، اما الان تعطیل هستید و میتوانید تا 12 یا 13 ساعت در روز مطالعه کنید؛ یعنی در هر ماه معادل 2 ماه میشود درس خواند. متأسفانه تجربه نشان میدهد که بعضي از دانش‌آموزان قدر این زمان را نمیدانند و احساس میکنند که وقت کم است و مباحث و مطالب بسیاری مانده است که هنوز نخواندهاند. باور کنید که اصل درس خواندن همین ماه‌هاي آخر است و کسی در این راه برنده است که این ماه آخر حرفهای رفتار کند.

4. واقعبین باش و بر تلاشت بیفزا.
بسیاری از دانشآموزان هستند که هدف کسب رتبه‌ی 2رقمی یا تک‌رقمی دارند که این خود نوعی اشکال است و اصولاً برای رتبه نباید درس خواند و برای رشتهی مورد علاقه باید هدفگذاری کرد. اگر قرار باشد که اهداف دست‌نیافتنی را انتخاب کنیم که با وضعیت حال خودمان زمین تا آسمان فاصله داشته باشد، به این ترتیب، همیشه احساس درجا زدن میکنیم. کار درست این است که اهداف خود را در فاصلهی کمی بالاتر از وضعیت حال خود قرار دهیم؛ هدفی که خودمان باور کنیم با قدری تلاش بیشتر در این 45 روز به آن دست خواهیم یافت. اگر احساس میکنید که قسمتی از مطالب را فراموش کردهاید، این حالت کاملاً طبیعی است و با مرور و دوبارهخوانی برطرف خواهد شد. مهم این است که بدانید لازم نیست کل صفحات کتاب و جزوه را به یاد داشته باشید. شما برای امتحان تستی خواندهاید، نه برای امتحان تشریحی. شاید ممکن است فکر کنید، کل یک فصل را کامل فراموش کردهاید. چند تست از آن فصل جلوی خود قرار دهید، آن‌وقت خواهید دید که با دیدن گزینهها بسیاری از مطالب در ذهنتان تداعی میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.