نکات طلایی در خلاصه نویسی(بخش دوم)

برای داشتن یک خلاصهنويسي با حجم مناسب و در عین حال کامل، نکات زير را بایستی با دقت هرچه تمامتر رعايت کنيد تا هم در وقت خود صرفه‌جويي کرده و هم از تلاش و زحمت خودتان هم بهترين نتيجه ممکن را بگيريد:

6. اگر هنگام مطالعه مطالب خلاصهنويسي شده که حاوي خطوط اصلي و پيامدهاي مهم است، پي به کم اهميتي مطالبي ببرید که در زمان خلاصهنويسي، مهم جلوه کردهاند يا به علت گذشت زمان و مرور مطلب، اهميت اوليه را ندارند، سعی کنید اين نکات را حذف کنيد. 

7. در خلاصهنويسي به انتخاب سبکي مناسب با متن خلاصه شده، رعايت يکنواختي افعال از لحاظ زمان، حجم مطالب و عدم تصرف در پيامها و محتواي متن اصلي، توجه ویژه ای داشته باشید. در مورد درسهاي فرمولي و قاعدهدار، مانند درسهاي شاخه رياضيات، فيزيک، شيمي، منطق، گرامر زبان انگليسي، قواعد عربي، دستور زبان فارسي و آيين نگارش، اقتصاد و آرايههاي ادبي، خلاصه اين درسها از طريق يادداشت فرمولها و قواعد، رسم نمودارهاي لازم و طبقهبندي دقيق اجزاي هر مبحث فراهم ميآيد و لازم است که براي تسلط و يادآوري در مرور مباحث خلاصهنويسي شده، براي هر مورد مثالي آورده شود. 
 
images
 

 
8. چون اغلب قواعد، گاهي با موارد استثنايي و تبصرهها نقض ميشود، اين نکات خلاف قاعده نيز بایستی حتما يادداشت و آموخته شود؛ در واقع، اهميت استثناها از قواعد خيلي بيشتر است و عموماً، سؤالات مهم و اساسي کنکور از ميان اين مطالب استخراج ميشود. در درسهاي همگروه رياضيات، توجه به اين نکته مهم و کلیدی ضروري است که توانايي حل مسايل با توانايي تستزني خيلي تفاوت دارد، و مورد دوم، بسيار دشوارتر و مستلزم تمرين و تکرار فراوان‌تر است. 
 
9. در خلاصهنويسي درسهاي تشريحي و حفظکردني، از قبيل معارف اسلامي، تاريخ، جغرافيا، تاريخ ادبيات، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، فلسفه، زيستشناسي، زمين شناسي، ادبيات فارسی و شيمي (بخشهاي تعريفي و تشريحي)، ميبايد ابتدا کل هر فصل يا گفتار را بخوانيد و مطالب اساسي و مهم را به شکلي روشن و برجسته مشخص سازيد و آن گاه نکات مشخص شده را در يک دفتر جداگانه يادداشت کنيد.
 
10. خط کشيدن زير جملهها و يادداشتبرداري، در مقايسه با خواندن تنها و خلاصهنويسي از خطکشي، مؤثرتر است؛ پس بايد به هنر خلاصهنويسي مجهز بود تا از زمان و نيز از امکانات، بيشترين استفاده را کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.