نکات طلایی روش مطالعه هندسه کنکور

۱-عموماً حل مسایل درس هندسه زمان زیادی میخواهد بنا براین برای مطالعه این درس حوصله کنید.

۲- اگر قضایا را  حفظ کنید سریعاً مطالب از ذهن شما پاک خواهد شد، پس سعی کنید همه ی قضایا را به طور کامل و دقیق حداقل یکبار برای خودتان اثبات کنید.

۳-بهترین راه آن است که به طور کامل مطالب کتاب درسی را مطالعه کنید و یاد بگیرید، سپس کتاب را ببندید و صورت قضیه را مرور کنید.

لالاب

۴-شکل دقیق برای هر مسئله رسم کرده و تلاش کنید آن را مرحله به مرحله اثبات کنید مطمئن باشید اثبات یک قضیه با کتاب بسته باعث فهم کامل مطالب و کشف نکات مبهم میشود.

5-رسم شکل های هندسی دقیق یکی از با اهمیت ترین روشهای حل مسئله است که باعث ایجاد ایده ی حل مسئله در ذهن شما میشود. دقت کنید که حل مسائل هندسه نیاز به ممارست و استمرار دارد.

۶-   فرایند حل مسئله در هندسه عموماً وقت گیرتر از سایر دروس است بنابراین امکان دارد بعد یادگیری قضایا نتوانیم مسائل را حل کنید، پس اصلا نگران این موضوع نباشید.

۷-  یکی دیگر از نکات بسیار مهم در درس هندسه داشتن مسائل حل شده و از ایده ی راه حل های آنها در حل مسائل بعدی استفاده کردن است.

۸-      استفاده از کتاب هندسه۱ و مطالعه ی راه حلهای متنوع

۹-      مطالعه ی گروهی هم بسیار خوب و موثر است.

۱۰- از صورت قضایا و مثال های کاربردی خلاصه تهیه کردن تاثیر زیادی دارد.

۱۱- رسم شکل در خلاصه نویسی ها هم نکته حائز اهمیتی است.

  ۱۲-قضایای مربوط به درس داده شده توسط معلم مجدداً در یک دفتر جداگانه پس از مطالعه دقیق توسط دانش آموز اثبات شود.

۱۳- در پایان هفته مجدداً قضایا و مسائل مرور و حل شود و تستهای کنکور سراسری و آزاد بصورت زماندار زده شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.