نکات مهم درس هندسه 1 در کنکور سراسری(بخش چهارم)

فصل 4:

سوالاتی که معمولا از فصل 4 کتاب هندسه 1 در کنکور سراسری مطرح شده است، دو تیپ خاص داشته است که عبارتند از:

1) یا از نوع مفهومی و تعریفی هستند که شما داوطلبان عزیز باید با تعاریف و مفاهیم مربوط به خط و صفحه و هر آنچه در کادر های رنگی نوشته شده در متن درس آمده استبه طور کامل آشنا باشید.

2) یا ازنوع محاسباتی هستند که مربوط  میشود به مسایلی در مورد بدست آوردن حجم و مساحت و… و اشکال هندسی از قبیل مکعب مستطیل و منشور و استوانه،کره و….، که سوالات مطرح شده،تقریبا مشخص هستند و  ایده ی جدیدی ندارند و با حل  کردن تست های موجود در کتاب های مختلف، به راحتی می توانید به این نوع سوالات پاسخ دهید.

ال

یه نکته ای رو لازم میدانم به آن اشاره کنم، این است که ، شما نباید فرمول های این بخش را صرفا حفظ  کنید،بلکه بهتر است آنها را بفهمید،زیرا برای پاسخ دادن به سوالات این بخش، همانطور که از عنوان آن پیداست، نیاز به استدلال،درک وشهود فضایی دارید.

روابط مربوط به مساحت جانبی و حجم و قطر و … مربوط به اشکال هندسی را یاد حتما داشته باشید.

مسایل صفحه 116،126،127،135،143 خیلی مهم هستند، آن ها را از دست ندهید.

ازجمله سوالهای ترکیبی و مرسومی که از انتهای این فصل مطرح می شود، این است که یک شکل هندسی در شکل هندسی دیگر محاط شده است و شما باید به طور مثال ارتفاع، مساحت، حجم و…. آن را بدست آورید که لازمه این کار این است که شما اشکال هندسی را به خوبی درک کرده باشید و درک ذهنی بالایی از آنها داشته باشید.

این ها صرفا مطالب مهمی از کتاب درسی بودند که سوالات مشابهی در کنکور از آنها طرح شده است،تنها صرف دانستن این مطالب برای پاسخگویی به همه سوالات هندسه کنکور کافی نیست،بلکه دانستن آنها می تواند، راهگشای حل مسایل وتست های ترکیبی باشد و شما باید تست ها و سوالات گوناگونی را،برای تسلط  بیشتر  در هندسه،حل کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.