نکات کلیدی و کاربردی در مورد مرور دروس در دوران جمع بندی کنکور(بخش دوم)

سوال دوم داوطلب:

امروز در برنامه مطالعاتیم برای جمعبندی و دوره زمانی برای عربی ، دینی ، زیست و فیزیک گذاشتم و همه را با یک کیفیت مساوی خواندم ، ولی احساس میکنم نتیجه لازم را به طور مساوی نمی گیرم و بعضی از درسها به خوبی بقیه پیشرفت نمی کند.

 
ترجمه سوال دوم داوطلب:

من تمام درس های عمومی و اختصاصی را با رویکرد مشابه می خوانم ، درصد زمان بین درس ها برایم مفهومی ندارد و استراتژی مطالعاتی مشخصی هم ندارم . پس پیشرفت نمی کنم!

flipped-ebook


پاسخ سوال دوم داوطلب:

شما به برنامه ریزی درست نیاز دارید ، به چند تقسیم بندی توجه کنید تا بتوانید از سردرگمی خارج شوید و برای خودتان نقشه مسیر مناسبی را ترسیم کنید.

 
ابتدا بدانید که درس ها به چهار دسته تقسیم می شوند:


•    دروس یادگرفتنی (مثل ریاضی و فیزیک)
•    دروس حفظی و یادگرفتنی (مثل شیمی و عربی)
•    دروس حفظی و مفهومی (مثل زیست شناسی و روانشناسی)
•    دروس حفظی (مثل تاریخ، جغرافیا و دین و زندگی)

ظاهرا تا همینجا به بخشی از پاسخ سوال رسیدید ، باید الگوهایتان را با تفاوت های مورد نیاز تعیین و مشخص کنید. درقسمت بعدی بیشتر در این رابطه توضیح خواهیم داد.

منبع:مهروماه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.