نگرد ، فقط عمل کن!

سلام

لازم نیست دنبال الگوهای خاص و نمونه‌های ویژه بگردی.

لازم نیست در پی آن باشی که موفّقی رابیابی و ساعت‌ها با او به گفت‌وگو بنشینی تا راه‌های دستیابی او به موفّقیّت را کشف کنی و از آن پس بخواهی پا جای پای او بگذاری تا تو هم به موفّقیّت برسی.

واقعیّت این است که موفّقیّت مسیری جز آشنا بودن با راه و رسم شکست خوردن ندارد.

images

 کسانی که موفّق شده‌اند ، از ابتدا راه توفیق را نپیموده‌اند.آنان وارد وادی عمل شده‌اند و تلاش کرده‌اند تا راه‌هایی را که به موفّقیّت نمی‌رسد بشناسند و در مسیری غیر از آن‌ها حرکت کنند.

نتیجه شده است پیمودن راهی که منتهی به توفیق است. پیشنهاد می‌کنم ، ناموفّقی را بیاب و ببین چه کارهایی انجام داده است که منجر به وضعیّت فعلی او شده است.

کافی است تو آن کارها را انجام ندهی تا به موفّقیّت دلخواه دست پیدا کنی. همین حالا شروع کن و نتایج شگفت انگیز آن را ببین.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.