نیمه‌ی اول شناخت، نیمه‌ی دوم بازسازی

چرا تلاش می‌کنیم؟ چرا امتحان می‌دهیم؟ به‌راستی چرا در دو نیم‌سال درس می‌خوانیم؟ مگر فرق این دو بازه‌ی زمانی چیست؟

معمولاً نیمه‌ی اول در هر میدانی- چه ورزشی و چه علمی- نیمه‌ی شناخت است: گاه شناخت از خود و گاه شناخت از حریف مقابل.

در میدان تحصیل، نیم‌سال اول که سپری می‌شود هم معلم از دانش‌آموز شناخت پیدا می‌کند و هم دانش‌آموز از شرایط خود، درس‌ها و معلم‌ها.شاید معلمی بر اساس وضع نمرات شما در نیم‌سال اول، به ناچار ذهنیت مثبت و مطلوبی نسبت به شما نداشته باشد پس راهکارش تغییر در ابتدای نیم‌سال دوم است.

images

در امتحاناتی که پیش رو دارید علاوه بر درس خواندن وضع کلی و جزئی خود را در هر درس بنویسید.

وضع کلی: مثل نحوه‌ی تدریس معلم، میزان علاقه به این درس، جایگاه شما در میان هم‌کلاسی‌ها و سابقه‌ی شما در این درس در سال‌های گذشته(پیش نیازهای درسی)

وضع جزئی: مثل منابع کمک‌درسی موجود برای این درس، سختی و آسانی مباحث برای شما، مباحثی که در امتحان شما را به چالش کشید.

هر چه دقت شما در بررسی و تجزیه و تحلیل نیم‌سال اول بیش‌تر باشد،به همان نسبت موفقیت شما در نیم‌سال دوم پررنگ‌تر خواهد شد.این‌که می‌گوییم نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است فقط و فقط به خودتان بستگی دارد. امروز بشناسید تا فردا به‌درستی بازسازی کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.