نیم‌سال دوم را با بازنگری عملکرد گذشته‌تان آغاز کنید

نیم‌سال دوم سال تحصیلی به عبارت دیگر دوره‌ی پند گرفتن از عملکرد گذشته و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح در آینده است؛

چرا که این دوره نسبت به نیم‌سال اول از لحاظ محتوایی و زمانی، مهم‌تر است و در برنامه‌ی نیم‌سال دوم، در برنامه ها و بودجه بندی آزمون های آزمایشی ایستگاه‌های مهم مطالعاتی برای جبران ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت و یادگیری از اشتباهات گذشته وجود دارد.

Highway sign - Learning from mistakes

این ایستگاه‌های جبرانی به هر دانش‌آموز و داوطلب کنکور در هر وضعیت علمی و ترازی که باشد این امکان را می‌دهد تا با بازنگری عملکرد گذشته‌ی خود و تشخیص ضعف‌ها و قوت‌هایش به اصلاح برنامه‌ی خود بپردازد.

همه‌ی دانش‌آموزان باید آموزه‌های قبلی خود را در مورد شیوه‌ی صحیح مطالعاتی به یاد داشته باشند و بتوانند با استفاده‌ از توصیه‌های مهم یادگیری از جمله مطالعه‌ی درس‌های هر روز در همان روز و استفاده از تست زنی آموزشی و سنجشی ، سیستم چندتا از ده‌تا و هدف‌گذاری اصولی و منطقی در جلسه آزمون، تکمیل منابع مطالعاتی استاندارد و تنظیم برنامه‌ی صحیح مطالعه و مرور، به بهبود وضعیت تحصیلی خود در نیم‌سال دوم بپردازند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.