نیکبخت و بدبخت کیست؟

سپاس خدا را به‌خاطر آن‌چه که از خدایی خودش به ما شناسانده است. و به‌خاطر آن‌چه که به‌عنوان شکر و سپاس از خودش به ما الهام کرده است.

 سپاس خدا را به خاطر شناختی که از خودش در دل ما قرار داد و به خاطر درهایی از علم که به روی ما گشوده است.

خدا ر ا سپاس به خاطر آن‌که ما را به سوی توحیدش هدایت کرد و با این راهنمایی ما را از کجی و انحراف در یگانه و بی‌همتا دانستن خودش بازداشت.

index

سپاس خدا را که قلب و زبان ما را به شکر و سپاس خودش گویا کرد.  چنان سپاسي که به وسیله‌ی آن در زمره‌ی سپاسگزاران خلقش باشیم و بر هر کسی که به‌خاطر خشنودي و بخشش او بر دیگران پيشي جسته است ، سبقت گيريم.

سپاسي که تاريکي‌هاي برزخ در پرتو‌اش بر ما روشن شود و راه رستاخيز را بر ما هموار سازد و جایگاه ما را در روزی که هر کسي به سزاي عمل خود مي‌رسد و به مردم ستم نمي‌شود ، روزی که دوستی هیچ‌کس به کار نمی‌آید و هیچ کس دیگری را یاری نمی‌کند ، در پيشگاه گواهان آن روز «فرشتگان ، پيغمبران و امامان» بلند گرداند.

سپاسي که موجب رسيدن به طاعت و عفو او، و سبب خشنودی و وسيله‌ی آمرزش و راه به سوي بهشت باشد. سپاسي که به وسیله‌ی آن انجام وظیفه‌ی بندگی کنیم تا در ميان نيک‌بختان از دوستان نيک‌بخت او محسوب شویم که خدا ياري دهنده و ستوده است.

پس بدبخت از ميان ما کسي است که برخلاف رضاي خدا خود را به هلاک افکند، و نيکبخت کسي است که روي دل به سوي او آورد.

 

برگرفته از دعای اوّل صحیفه‌ی سجّادیه «دعا در ستایش و سپاس خداوند متعال»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.