هدفمندسازی برنامه در نیم‌سال دوم

اهداف برنامه‌ریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، پیش‌بینی این‌که چه مقدار زمان برای مطالعه‌ی آن درس لازم است(مدیریت زمان)، تعیین سرعت مناسب برای مطالعه‌ی هر یک از دروس، استفاده از روش‌های مناسب یادگیری، تحلیل چگونگی استفاده از روش‌ها و…

دانش‌آموزان موفق آن‌هایی نیستند که فقط سر کلاس حاضر می‌شوند و به درس گوش می‌دهند، از نکات یادداشت برمی‌دارند و منتظر می‌مانند تا تاریخ امتحان‌ها را بدانند، بلکه کسانی هستند که زمان مورد نیاز برای انجام تمرین‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، درباره‌ی مباحثی که می‌خوانند از کتاب‌های کمک‌آموزشی استاندارد نکات لازم را پیدا و یادداشت می‌کنند، منابع خود را به خوبی مهندسی می‌کنند و هنگام ضرورت از دوستان خود برای فهم مباحث کمک می‌گیرند و به دقت بر کار خود نظارت دارند و خود را به‌خوبی سامان‌دهی می‌کنند و بطور منظم نتایج کارهای خود را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند.

حال که نیم‌سال اول به اتمام رسیده آیا وقت آن نرسیده که برنامه‌ریزی‌تان را هدفمند کنید؟

 images

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.