هدفمندی، همیشه و هر روز

سلام

یکنواختی و روزمرگی آفت برنامه‌های درسی و مانعی بزرگ بر سر راه انجام آنهاست.

برای اینکه بتوانید همیشه پویا و فعّال باشید و برنامه‌های‌تان را دقیق و هدفمند اجرا نمایند لازم است هر روز تغییرات جدیدی را در روند و کیفیت اجرای برنامه‌ها و فعّالیّت‌های درسی روزانه تان ایجاد نمایید.

images

این تغییرات می‌توانند هر روز بهتر درس خواندن ، زمان مطالعه را اندکی افزایش دادن و یا حتّی ایجاد تغییرات کیفی دیگر و رفع عادت‌های بد مطالعاتی به‌صورت تدریجی و گام به گام باشد.  

نکته مهمی که بایستی به آن توجه داشته باشید این است که به وقوع پیوستن هر کار ویژه‌ای که انجام می‌دهید، یک تغییر محسوب می‌شود و هر روز را با روز قبل متفاوت می‌کند.

اگر می‌خواهید در زمان با ارزش باقی‌مانده سست و بی انگیزه و بی‌انرژی نشوید ، هر روز را با انجام یک کار ویژه متحوّل کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.