هدف‌گذاری منطقی، برنامه‌ریزی اصولی، پشتکار و استقامت

آغاز هر کاری، رکن و اساس مربوط به همان کار را طلب می‌کند.

در اولویت اول وظیفه‌ی اصلی شما دانش‌آموزان تبیین هدف‌گذاری برای ‌فردا با در نظر گرفتن عملکرد حال و گذشته‌تان است. ذهن‌تان را متمرکز بر روی هدفتان کنید و با استفاده از هدف گذاری منطقی و واقع بینامه در آزمون‌های آزمایشی، کنترل مباحث کتاب در برنامه‌ی مدرسه، لذت بودن با کتاب را بچشید.

این اصل مهم را همواره به خاطر داشته باشید که وقتی هدف مشخص می‌شود مهم‌ترین کلید برای پاسخ به این سؤال که «چه‌طور برنامه‌ریزی کنم؟» پیدا خواهد شد.

images

برنامه‌ی آزمون آزمایشی رابطه‌ی نزدیکی با هدف و برنامه‌ریزی‌تان خواهد داشت. در آغاز هر پروژه قبل از برنامه‌ریزی به طور کامل بودجه‌بندی آزمون‌ها را کنترل کنید تا با یک آمادگیِ قبلی بتوانید همگام با برنامه‌ی آزمون برنامه‌ریزی داشته باشید. برنامه‌ریزی درست زیربنای هدفتان را مستحکم خواهد کرد.

تعادل در برنامه‌ریزی به‌خصوص تشریحی و تستی خواندن یا این‌که اول عمومی یا اختصاصی خواندن، در چه زمان تست زدن و در ادامه اهمیت دادن به تمام قسمت‌های برنامه‌ی آزمون، شما را به صبر و استقامت برای هدف تعیین‌شده دعوت خواهد کرد و یک برنامه‌ی شخصیِ کنترل‌شده تا پایان کار در نیم‌سال اول تحصیلی را به شما نوید خواهد داد.

قطعاً خروجیِ ترسیم این مثلث، موفقیت در آزمون ها و امتحانات مدرسه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.