هدف چیست و مقصد کجاست؟

گاهی فکر می‌کنم در انتخاب مسیر اشتباه کرده‌ام؛

احساس می‌کنم سردرگم شده‌ام و نمی‌دانم دقیقاً کجای هدف و برنامه‌هایم قرار دارم.

گاهی واقعا کم می‌آورم. گاهی خسته می‌شوم و امید و انگیزه‌ام کم رنگ و کم‌رنگ تر می‌شود.

از تلاشی که می‌کنم لذت نمی‌برم و احساس می‌کنم از هدف دورتر می‌شوم و یادم می‌رود که هدف چیست و مقصد کجاست.

images

نمی‌دانم تو هم از این حس‌ها داری یا نه! اگر نداری، مطمئن باش برنده‌ای.

هدف تو به‌قدری واضح و شفاف است که هیچ گاه مسیر را گم نمی‌کنی و با امید و انگیزه به مقصد می‌رسی و قله‌ی موفقیت را فتح می‌کنی.

اگر هم این حس‌ها را داری، نگران نباش و مطمئن باش می‌توانی برنده باشی. فقط یادت باشد مسیر را گم نکنی و در راستای آن به حرکت خود ادامه بدهی.

فراموش نکن از هر کجای مسیر که شروع خوبی داشته باشی، باز هم می‌توانی با آن همسو و همراه شوی؛ فقط کافی است بخواهی و اراده کنی. قدری خواستن، قدری اراده کردن و تلاش کردن، تو را به موفقیت نزدیک خواهد کرد.

پس ناامید نباش! خسته نشو! به خداوند توکل کن و با قدرت هرچه تمامتر به حرکت ادامه بده! تلاش کن! هدف را مشخص کن! مقصد را ببین! اگر هدفت روشن و تلاشت مستمر باشد، شک نکن که مقصدت جایی جزء موفقیت نخواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.