هزينه و وقتتان را دريابيد(بخش سوم)

3- سردرگمي داوطلبان در مواجه شدن با مطالب

يکي از اشکالات عمده ای که بيشتر کلاس‌هاي کنکور دارند اين است که بي توجه به ميزان اطلاعات و وضعيت تحصيلي دانش آموزان مبادرت به ارايه اطلاعات و نکات متفاوت درسي و کنکوري مي‌کنند؛
 
در حالي که ممکن است برخي از دانش‌آموزاني که در آن کلاس‌ها حضور دارند هنوز مطالب اصلي و کليدي درس را بطور کامل و بخوبی فرانگرفته باشند. همين موضوع باعث مي‌شود تا دانش‌آموزان با شرکت در کلاس‌هاي کنکور، با انبوهي از مطالب و نکته‌های ریز و درشت مواجه ‌شوند که با دروسي که معلمان در کلاس‌هاي درسي تدريس مي‌کنند متفاوت بوده و در آنها دوگانگي ايجاد مي‌کند.
 
index
 

برخي از کلاس‌هاي کنکور و اساتيد اين کلاس‌ها، به عمد چنين مطالبي را به کنکوري‌ها ارايه مي‌دهند تا نشان دهند که سطح مؤسسات آنها در مقايسه با ساير مؤسسات بالاتر است و همين موضوع ممکن است اعتماد به نفس کاذبي به برخي از داوطلبان بدهد و آنها گمان کنند که تمام مطالب ريز درسي را هم فرا گرفته‌اند و مي‌توانند درصد خوبي در آزمون سراسري به دست آورند؛ در حالي که اگر داوطلبي، مطالب اصلي و مهم را نداند چگونه مي‌تواند مطالب ريز درسي را به خاطر سپرده و در کنکور از آن استفاده کند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.