هزينه و وقتتان را دريابيد(بخش چهارم)

4-   هيچ تضميني وجود ندارد
 
رقابت براي کشاندن داوطلبان به اين کلاس‌ها تا جايي است که اینگونه موسسات هر روز ترفندي جديد پياده مي‌کنند تا افراد بيشتري را براي تجارت پر سود خود هدف قرار دهند.
 
يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين تبليغات بسيار گول زننده مؤسسات کنکور، تضميني بودن قبولي داوطلبان در آزمون سراسری و رشته و دانشگاه مورد نظر داوطلب و تاکيد بر تضميني بودن صد در صدي قبولي داوطلبان و مجاني بودن خدمات اين مؤسسات تا زمان کنکور است. هر ساله شمار زيادي از داوطلبان با اين ترفندها جذب اين مؤسسات مي‌شوند؛ اما درصد کساني که هر سال در کنکور، رتبه خوبي کسب مي‌کنند يا حتي در رشته و دانشگاه خوبي قبول مي‌شوند، نسبت به تعداد شرکت‌کنندگان در آن بسيار کم است.
 
index
 

 
اين موضوع خود بخوبي نشان مي‌دهد که تبليغات اين مؤسسات، دروغي بيش نيست؛ از طرف ديگر، بسياري از رتبه‌هاي برتري که همه ساله به عنوان شرکت‌کنندگان اين مؤسسات معرفي مي‌شوند، يا نامشان بدون اطلاع آنها درج مي‌شود يا اينکه مؤسسات ياد شده با پرداخت مبلغي به اين داوطلبان، اجازه معرفي آنها را به عنوان رتبه‌هاي برتر شرکت کننده در اين مؤسسات از اين گروه از داوطلبان مي‌گيرند.
 
    يکي ديگر از شيوه‌هاي تبليغي اين مؤسسات، آن است که با وصل کردن خود به سازمان سنجش يا ساير سازمان‌هاي دولتي مرتبط با آموزش و پرورش سعي مي‌کنند تا جايگاه مؤسسه خود را به عنوان مؤسسه‌اي قانوني و مهم به همگان نشان دهند و داوطلب را قانع کنند که قبولي آنها فقط منوط به ثبت نام آنان در آن مؤسسه است؛
 
در حالي که کافي است که يک داوطلب به چند مؤسسه مختلف سري بزند تا ببيند و بشنود که هر يک شمشيري را عليه يکديگر تيز کرده و معايب و نقاط ضعف يکديگر را مي‌گويند و همه آنها نيز خود را وابسته به سازمان سنجش و آموزش و پرورش مي‌دانند. براي اينکه از صحت اين تبليغ مؤسسات مطمين شويد، بهتر است که از آموزش و پرورش يا سازمان سنجش درباره انتساب آنها  به اين نهادها مطمين شويد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.