همه چیز هست ، سرِجای خودش. لذّت ببر!

سلام

گفتم :«یکی دو روزی است که سرِحال و خوشحال نیستی. این روزها اغلب در خودت غرق شده‌ای و کمتر حرف می‌زنی و کمتر در جمع حضور داری. اتّفاقی افتاده است؟»

گفت: «نه. چه اتّفاقی؟ خوب راستش  اتّفاقی نیفتاده است که سرّحال و شادمان و خندان باشم. همه چیز طبیعی پیش می‌رود.»

گفتم:«پس از نظر تو برای شادمان بودن ، باید بهانه‌ای داشت امّا دلگیر و غمگین بودن طبیعی است و نیاز به بهانه‌ای ندارد.»

گفت:« تو این‌گونه فکر نمی‌کنی؟»

livehappymagazine

گفتم:«نه. اتّفاقاً فکر می‌کنم برای غمگین نشستن و غرق حیرت شدن باید دلیلی وجود داشته باشد. اساس طبیعت ، پایه‌ی زندگی ، گردش چرخ روزگار بر اساس شادمانی و شادابی است.

وقتی تحرّک داری ، یعنی زنده‌ای ، یعنی روزی نو و روزگاری تازه برای تو شروع شده است. این شروع مجدّد یعنی طراوت ، یعنی نشاط ، یعنی زندگی دوباره ، یعنی حیات. باید از این که مجال دوباره‌ای داریم تا نفس بکشیم و از طبیعت و زندگی استفاده کنیم و بیاموزیم شادمان باشیم.

شادی اصل خلقت است. اصل و پایه را دنبال کردن دلیل نمی‌خواهد. شادی هست ، زندگی هست ، نشاط هست ، موفّقیّت هست. فقط کافی است چشمت را باز کنی و تمام  هستی را ببینی. آن‌گاه می‌بینی که بزرگ‌ترین دلیل شادی همین هستی و بودن است.

این نکته مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باش که بزرگ‌ترین دلیل شادی خودت هستی. باید از بودنت و وجود داشتنت غرق شادی باشی. بزرگ‌ترین شادی ، این است که از بودن خودت لذّت ببری.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.