همیشه با نام او!

سلام

همه در گوشم زمزمه می‌کنند و از سختی راهی می‌گویند که پیشِ رو دارم.

می‌گویند: «باید اراده و انگیزه‌ات آن‌قدر قوی باشد که به راحتی دست از تلاش و کوشش برنداری!»

درست می‌گویند! کارهای بزرگ، اراده‌ی استوار ، تلاش فراوان و امید راسخ می‌خواهد. امّا این همه بدون وجود پشتیبانی بزرگ هیچ است!

2_________

نوح در آن توفان عالمگیر ، یارانش را فرمان داد تا در هنگام سوار شدن بر کشتی و به‌گاه پیاده شدن ، نام زیبای خدا را بر زبان جاری کنند]1[  و راز سلامت بیرون آمدن آنان از آن حادثه همین نام مبارک بود. ]2[

امّا رسول رحمت و مهربانی ، نام‌های «رحمن» و «رحیم» را برآن افزود و امرمان کرد تا هر کار مهمّی را برای آن که ناتمام و بی‌نتیجه تمام نشود با «بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم» آغاز نماییم.]3[

این وعده‌ی اوست که « «… هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى‏گويد: بنده‌ی من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم».]4[ پس با نام او آغاز می‌کنم تا او پشتیبان تمام لحظه‌هایم باشد. بسم الله الرّحمن الرّحیم.

 

1 – و قال اركبوا فیها بسم الله مجراها و مرسیها» (سوره هود آیه 41).[1]

 2 – «قیل یا نوح اهبط بسلام منا و بركات علیك و على امم ممن معك»  (سوره هود آیه 48).

3 – اطيب البيان في تفسير القرآن ، نوشته طيب سيد عبد الحسين

4 – عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۶۹ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.