هنر آزمون دادن را یاد بگیرید

هنر آزمون دادن شامل یک‌سری اصول و روش‌هاست که آشنایی با آنها برای داوطلبان آزمون سراسری یک ضرورت به شمار می آید. برخی از آن‌ها روش‌هایی هستند برای این‌که با کمبود وقت در جلسه‌ی آزمون مواجه نشوید و از هر درس به اندازه‌ی تسلط و توانایی‌تان نتیجه بگیرید.

در ابتدای دفترچه‌ی سؤالات آزمون برای سؤال‌های هر درس زمان پیشنهادی درج شده است. با توجه به توانایی به زمان مطلوب خود برسید (با تمرین در منزل).این هنر را مدیریت زمان می‌نامیم.

TestClockPaper

در آزمون‌ها از تکنیک‌های تست زنی استفاده کنید. مهم‌ترین آن‌ها تکنیک ضربدر و منها است که باعث می‌شود تست آسان، سخت و متوسط یک درس را تشخیص دهیم و اولویت را به ساده‌ترها بدهیم.این هنر بعدی شماست.

هنر دیگر دقت است. مثل:

1- عدم تطبیق شماره‌ی سؤال با شماره‌ی پاسخ در پاسخ‌برگ

2- انتخاب گزینه‌ی مشابه با پاسخ سؤال

3- عجله کردن در خواندن صورت سؤال

در آزمون‌ها خود را برای بی‌پاسخ گذاشتن برخی از سؤال‌ها آماده کنید.این هنر را مدیریت اراده می نامیم.

کسی را که از پس این مشکلات برآید می‌توان هنرمند خواند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.