هنر خوب گوش کردن در کلاسكلاس مكانی برای یادگیری و گوش كردن است. «ویلیام آرمسترانگ»خوب گوش كردن در كلاس:

* در كلاس مطالب درسی را دنبال كنید و به رؤیا فرو نروید. خیال‌بافی نكنید.
* اگر با همکلاسی خود حرف بزنید، مطمئناً نمی‌توانید خوب گوش كنید.
* هنگام گوش كردن قلم به دست باشید و نكات مهم را یادداشت كنید.

قبل از كلاس:* راجع به مطالب درسی جدید فكر كنید.
* نكات مهم جلسه‌ی گذشته را به یاد آورید (دوره یا مرور كنید).
* تكالیف خود را با دقت و به طور کامل انجام دهید.

home

در كلاس:
* آن‌چه را قبلاً یاد گرفته‌اید با مطالب جدید ارتباط دهید.
* آیا شما راجع به موضوع درس اطلاعات اضافی دارید؟
* طی درس چه چیزی به ذهن شما می‌آید؟
* بر روی موضوع درس کاملا تمركز كنید.
* نكات مهم درس را حتما یادداشت كنید.
* در صورت امكان روی نیمكت‌های جلوی كلاس بنشینید. اگر جلوتر باشید بهتر می‌توانید گوش كنید.
* سعی كنید نكات مهمی را كه ممكن است سؤال امتحان باشد، تشخیص دهید.
* صحبت‌های معلم را دنبال كنید (حدس بزنید صحبت‌های بعدی او چه خواهد بود).
* به دقت به آن‌چه معلم راجع به تكالیف درسی می‌گوید، گوش كنید و در صورت نیاز آن را یادداشت كنید.
* به دقت گوش كنید و به دنبال عبارات كلیدی معلم باشید و به آن اهمیت دهید. عباراتی همچون «این مطلب مهم است…، مهم است بدانید كه… یا لازم است كه این مطلب را برای امتحان بدانید».بعد از كلاس:* مطالب درسی و یادداشت‌های‌تان را دوره كنید.* بعضی‌ها دوست دارند كه یادداشت‌های‌شان را پاكنویس كنند، اما سعی كنید برای این كار وقت زیادی اختصاص ندهید.


 

* هنگام دوره زیر نكات مهم خط بكشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.