ویژگی های کلیدی تست های نشان دار

۱- هنگام حل تست ها در منزل برخی از آن ها، متناسب با ویژگی های زیر نشان دار می شوند تا در زمان های مرور مجددا به آن ها پرداخته شود.

۲- از ویژگی اول تست های نشان دار این است که، شما نتوانید به سوال مربوط را با اطلاعات جزوه و کتاب درسی خود، پاسخ دهید. در این حالت پاسخ سوال را با استفاده از پاسخنامه بیابید و نکته آن را وارد خلاصه نویسی های خود نموده و سوال را علامتدار نمایید.

۳- اگر سوالی خارج از الگوهای متعارف تمرین های شما بود نیز، آن را نشان دار نمایید. این بدین معنی است که تا به حال با این نمونه تمرین ها آشنا نشده بودید. بنابراین این نوع سوال ها را نیز علامتدار نمایید.

۴۶۲۸۳۸۸۰-student-filling-out-answers-to-exam-test-answer-sheet-with-pencil-flat-style-vector-illustration-iso

۴- برخی از تست هایی که نکته های بسیار مهم و جدیدی دارند را نیز نشان دار نمایید. همچنین نکته مورد نظر را حتما در خلاصه نویسی های خود وارد نمایید تا فراموش نشود.

۵- منبع کمک آموزشی مناسب در پیشرفت شما بسیار تاثیرگذار است. بنابراین حتما از منابع کمک آموزشی مناسب( کتابهای  تست یا دی وی دی های آموزشی) استفاده نمایید. کتب و منابع کمک آموزشی مناسب سطح شما است که ۲۰٪ از سوالات های آن علامتدار شده باشد.

بنابراین مطابق با ویژگی هایی که در بالا ذکر شد، تست های منابع کمک آموزشی خود را علامتدار نمایید و همچنین فراموش نکنید که مجددا در زمان های مشخص این نوع تمرین ها را حل نمایید تا به تسلط مورد نیاز خود دست پیدا کنید و این همان چیزی است که تحت عنوان تست پوششی می شناسیم که در واقع نوعی مرور زمان بندی شده مطالب و مباحث مطالعه شده قبلی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.