يك تير و دو نشان:جمع‌بندي پيش دانشگاهی1و مرور پايه‌هاي مرتبط در امتحانات

كنكوري‌هاي عزيز رشته تجربي، سلام

يك سؤال اساسي در ايام امتحانات اينست‌كه همراه با خواندن درس‌هاي پيش يك، دروس پایه را چگونه بخوانم؟

ما در مقاله زير، مبحث‌هايي از پيش يك را كه در سال اول، دوم و سوم دبيرستان پايه‌ي مرتبط به خود دارند را به دقت مشخص كرده‌ايم.شما مي‌توانيد در حين مطالعه‌ي هر مبحث از پيش دانشگاهی، پايه‌ي مرتبط با آن را نيز هم‌زمان مطالعه و تمرين كنيد .به اين ترتيب با يك تير دو نشان زده‌ايد و در ايام امتحانات علاوه بر تسلط بر مبحث‌هاي پيش يك ، پايه‌هاي مرتبط با آن را نيز جمع‌بندي كرده‌ايد و به يادگيري مفهومي خود كمك بسیار زیادی مي‌كنيد.

learn5

رياضي عمومي:

فصل 1 ، احتمال : مرتبط با فصل 1 رياضي 3 « احتمال و پديده‌هاي تصادفي» و

فصل7 رياضي2 « آناليز تركيبي»

فصل 2 ، توابع و معادلات : مرتبط با فصل2رياضي 3 «تابع»و

فصل 2 و 3 رياضي 2  « تابع و توابع خاص»

زيست شناسی پيش:

توجه: دو فصل اول زيست 1 « مولكول زيستي و سفري به درون سلول» پيش‌نيازهاي بسیار مهمي هستند و مي‌توان در اكثر مبحث‌ها سؤال تركيبي با آن‌ها طرح كرد.

فصل1، پروتئين‌سازي:مرتبط با فصل 5 و 6 زيست2، «ماده ژنتيك و ميتوز» است.

فصل 5 ، ژنتيك جمعيت: مرتبط با فصل 8 زيست 2 «ژنتيك و خاستگاه آن» است.

فيزيك پيش يك:

فصل1 ، حركت‌شناسي و اندازه‌گيري : مرتبط با فصل1 فيزيك3« يادداشت رياضي » و فصل1و2 فيزيك 2«بردار و اندازه‌گيري» و «حركت با شتاب ثابت»

فصل2، ديناميك : مرتبط با فصل 3 فيزيك 2 « ديناميك»

شيمي پيش يك :

فصل3، اسيدها و بازها : مرتبط با فصل 1 شيمي 3 « واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري»

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.