پا جای پای که می‌گذاری؟

آیا تا به حال پیش آمده از دوست‌تان که در درسی موفقیت به دست آورده بپرسید چه‌ کار کرده است؟

فکر کنید و با دقت به این سؤال‌ها پاسخ دهید:

  • آیا روش دوست خود را به کار گرفته‌اید؟

  • آیا قسمت‌هایی را حذف و اضافه کرده‌اید؟

  • آیا بررسی کرده‌اید که روش دوست‌تان صحیح است یا نه؟

  • آیا روش موفق دوست‌تان را عیناً تقلید کرده‌اید؟

  • آیا به‌کارگیری آن روش باعث موفقیت شما نیز شده است؟

index

باید به این نکته بسیار مهم و کلیدی توجه کنید که یک روش خاص ممکن است در عین حال که برای شخصی موفقیت‌آمیز است برای فرد دیگر این‌چنین نباشد.

دلیل این مسئله ویژگی‌های فردی اشخاص است؛ یعنی قرار نیست همیشه پا جای پای افراد موفق گذاشتن منجر به موفقیت شما هم بشود.

بایستی بخاطر داشته باشید که سبک مطالعه،سرعت مطالعه و عادات مطالعه هر فردی با دیگری متفاوت است و در نهایت این خود شما هستید که بایستی برای مطالعه خود شیوه مناسبی بیابید.

اگر در درسی نتیجه‌ی مطلوب را نگرفتید به توانایی خودتان شک نکنید. تلاش کنید و تلاش کنید و در صورتی که به نتیجه نرسیدید روش خود را بازبینی کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.