پربازده‌ترین نوع مرور درس ها

مرور مطالب باعث نگهداری مطالب، فهم مطالب، تسلط و سرعت و یادآوری آن‌ها می‌شود.یک فرایند مرور موثر و پربازده چند مرحله دارد که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم.

اولین مرور، حین مطالعهو درس خواندن است که شامل یادداشت‌برداری، پرسش کردن، توضیح دادن و پاسخ به پرسش‌های متن کتاب درسی است.

دومین مرور، 24 ساعت پس از مطالعه است که دربرگیرنده‌ی بازخوانی کامل جزوه و کتاب و حل تمرین‌های تشریحی و تست‌ها و مرور ذهنی قبل از خوابیدن است.

مرور سوم، یک هفته بعد از مطالعه است که شامل بازخوانی درس و جزوه، حل تمرینات اشکال‌دار، نشان‌دار کردن و حل تمرینات عقب‌افتاده است.

در مرور چهارم که دو هفته بعد از مطالعه است، به مرور خلاصه‌ها، حل تمرینات اشکال‌دار، نشان‌دار کردن نقاط فراموش‌شده‌ی جدید، مرور فراموش‌شده‌های قبلی و حل تمرینات عقب‌افتاده می‌پردازیم.

مرور پنجم که یک ماه بعد از مطالعه است، اختصاص دارد به مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی درس‌ها، حل تمرینات اشکال‌دار قبلی و مرور قسمت‌های فرّار و فراموش‌شده‌ی قبلی.

آخرین مرحله یعنی ششمین مرور در سه ماه بعد از مطالعه اولیه انجام می‌گیرد که در آن باید به بازخوانی کامل درس‌ها پرداخت.

aaaa

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.