پرینت کارت آزمون کارشناسی‌ارشد از امروز آزمون: پنج‌شنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ داوطلبانی که در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌‌ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۳۹۸ و همچنین‌ بیست و چهارمین دوره‌ المپیاد علمی‌ ـ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدین‌وسیله‌ توجه‌ آنها را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.
الف‌- برگزاری آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون
این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۲۳ خرداد و نوبت صبح جمعه مورخ ۲۴ خرداد ‌ماه سال ۱۳۹۸ و براساس اطلاعات مندرج روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی،‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ است.
لازم به توضیح است که کارت شرکت در این آزمون، حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۸ برای مشاهده و پرینت روی سایت سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است که بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارایه آن، الزامی است؛ لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
index
تبصره: آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در یکی از ۶۳ کدرشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم (رشته‌ شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج روی کارت مراجعه نمایند.
۱- آزمون‌ کدرشته‌‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ‌‌1360 (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هر یک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.
۲- محل برگزاری آزمون برای ۸ کدرشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۱۴۹‌،‌1147، ۱۱۵۰‌، ۱۱۵۴،  1155، ۱۱۵۷ ،۱۱۵۸ و‌ 1159 که ثبت‌نام آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هر یک از ارگان‌های ذی‌ربط صادر می‌نمایند، آزمون این کدرشته‌ها در تاریخ‌های پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان، کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طریق سایت سازمان صادر نشده است.
ب‌- المپیاد علمی ـ دانشجویی
نظر به اینکه همزمان با برگزاری آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، اولین مرحله آزمون بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی ـ دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی (کد ۱۱۰۱)، مجموعه علوم جغرافیایی (کد ۱۱۰۲)، علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)، مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی (کد۱۱۱۱)، مجموعه علوم تربیتی (کد ۱۱۱۷)، مجموعه حقوق (کد ۱۱۲۶)، مجموعه روان‌شناسی (کد ۱۱۳۳) ، علوم زمین (کد ۱۲۰۱)، شیمی (کد۱۲۰۳)، مجموعه فیزیک (کد ۱۲۰۴)، مجموعه زیست­شناسی سلولی ملکولی (کد ۱۲۰۶)، آمار (کد ۱۲۰۷)، مجموعه ریاضی (کد۱۲۰۸)، زیست­شناسی گیاهی (کد ۱۲۱۳)، زیست‌شناسی جانوری (کد ۱۲۱۴)، مجموعه مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)، مجموعه مهندسی شیمی (کد ۱۲۵۷)، مهندسی صنایع (کد۱۲۵۹)، مجموعه مهندسی عمران (کد ۱۲۶۴)، مجموعه مهندسی مکانیک (کد ۱۲۶۷)، مجموعه مهندسی مواد و متالورژی (کد ۱۲۷۲)، مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات (کد ۱۳۰۳) و طراحی صنعتی (کد۱۳۶۲) برگزار می‌گردد؛ لذا آن دسته از داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی ـ دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است که بر اساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی‌ارشد مربوط شرکت نمایند. داوطلبان فوق‌الذکر باید همزمان با سایر داوطلبان کدرشته­های مربوط از تاریخ ۲۰/۳/۹۸ به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
ج-کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون
داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- چنانچه‌ زبان‌ خارجی‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون با زبان‌ خارجی‌ وی‌ که در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحانی)، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت (نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی) اختلافی مشاهده
می‌شود، ضروری است که از روز سه­شنبه ۲۱/۳/۹۸ لغایت روز چهارشنبه ۲۲/۳/۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ این اطلاعیه آمده است).
۲- در صورتی که‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون، از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند «ه‍« مندرج در این اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اینترنتی انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۲۴/۳/۹۸ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش قسمت ویرایش اطلاعات کارت مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
۳- داوطلبان شرکت‌کننده، چنانچه متقاضی اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی هستند، لازم است که در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی، در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام نمایند.
د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران
۱- در کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهمیه‌ ثبت‌نامی‌ آن دسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده‌اند و سهمیه آنان مورد تایید ارگان ذی‌ربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابی قید شده است.
۲- آن‌دسته از داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک (۱) آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذی‌ربط مورد تایید قرار نگرفته است، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است.
۳- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه‌های ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح برای اعلام مغایرت، لازم است که حداکثر تا تاریخ ۲۴/۳/۹۸ منحصراً به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این پایگاه نسبت به اصلاح و ویرایش سهمیه خود اقدام نمایند؛ تا در صورت تایید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه برای آنان اعمال گردد. ضمناً تاکید می­گردد داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند، ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذی‌ربط مورد تایید قرار نگرفته است، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۲۷/۳/۹۸ به ارگان‌های ذی‌ربط نیز مراجعه نمایند. بدیهی است که در صورت تایید سهمیه از سوی ارگان ذی‌ربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه، قابل قبول نیست.
ه‍- معدل
معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، بر اساس ثبت‌نام اینترنتی که از سوی خود داوطلبان انجام شده، درج گردیده است؛ لذا داوطلبان لازم است که معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهی است که در غیر این صورت، مسؤولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ‌گونه عذری در این مورد پذیرفته نیست. ضمناً لازم به ذکر است در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولی داوطلبان دارای مغایرت معدل نیز اقدام شده است.
تبصره ‌1- فارغ‌التحصیلان سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ (زمان شروع ثبت‌نام برای شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقی گردیده‌اند یا به عبارت دیگر، موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند، باید معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ لیسانس ‌(کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون یکسان باشد.
تبصره ‌2- دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در مقطع کارشناسی، که در زمان شروع به ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون (تاریخ ۱/۱۰/۹۷) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصیل شده‌اند یا حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۷ فارغ‌التحصیل گردیده‌اند، لازم است که در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون، نسبت به اصلاح معدل خود بر اساس مدرک فارغ‌التحصیلی اقدام نمایند.
تبصره ۳- دانشجویان سال آخر ،که حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۸ فارغ‌التحصیل خواهند شد، لازم است که میانگین واحدهای گذرانده شده تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۷ را در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی، فرم مخصوص معدل (مندرج در این اطلاعیه) را به تایید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولی، به مؤسسه محل قبولی ارایه نمایند.
تبصره ۴- فارغ‌التحصیلان‌ دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته، باید معدل مقطع کاردانی (فوق‌دیپلم‌) و مقطع کارشناسی (لیسانس) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره ۵- دانشجویان‌ شاغل به تحصیل‌ در مقطع کارشناسی ناپیوسته، که‌ پس‌ از اخذ مدرک‌ کاردانی (فوق‌دیپلم‌) در مقطع‌ کارشناسی‌ ناپیوسته پذیرفته‌ شده‌اند و هم اکنون نیز دانشجو بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۸ فارغ­التحصیل خواهند شد، باید معدل مقطع کاردانی و میانگین‌ واحدهای‌ گذرانیده‌ شده در مقطع کارشناسی آنان تا تاریخ ‌30/11/97 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره ۲ فوق یکسان باشد.
و- تذکرات مهم
۱- شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها از ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) است. درِ حوزه‌های امتحانی صبح­ها راس ساعت ۷:۰۰ (هفت صبح) و بعدازظهر راس ساعت ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد؛ لذا پس از بسته شدن درِ سالن‌های امتحانی، از ورود داوطلبان به حوزه امتحانی، ممانعت به عمل خواهد آمد.
۲- برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.
۳- داوطلبان لازم است که با توجه به رشته امتحانی و موادی که امتحان خواهند داد، لوازم مورد نیاز از قبیل: مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق را به همراه داشته باشند و از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک‌ دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،‌ جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایر آن و همچنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ کنند. بدیهی‌ است‌ که‌ به‌ همراه ‌داشتن‌ هر کدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند، به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقی شده‌ و با داوطلبان‌ ذی‌ربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.
۴- نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی‌ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخگویی به سؤالات دروس ذی‌ربط نیاز به ماشین حساب نیست، لذا به کلیه داوطلبان تاکید می‌گردد که با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگویی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی، نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند، ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
۵- پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌ هر یک‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌، به نحو مقتضی و در دهه دوم تیر ماه سال ۱۳۹۸ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در اختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.
۶- داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد که بر اساس دستورالعمل‌هایی که متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی مورد علاقه خود از کدرشته امتحانی یا کدرشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند. اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه و نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانی که مجاز می‌گردند، در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر و همچنین در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان نیز قرار داده خواهد شد.
۷- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد که برای پی‌گیری موضوع در زمان‌های اعلام شده به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره ۲) مراجعه نمایند.
۸- با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۴/۱/۹۸ شرکت در آزمون عملی و تشریحی در کدرشته­های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴منحصراً برای داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه مجاز باشند و تمایل به انتخاب رشته محل‌های دوره روزانه در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر، برای داوطلبانی که در دوره روزانه مجاز نشوند یا در فرم انتخاب رشته خود رشته محل‌های دوره­های غیرروزانه (شبانه\غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام‌نور) را درج ­کنند یا برای انتخاب رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی اقدام ­نمایند، آزمون عملی برگزار نخواهد شد. ملاک پذیرش در رشته محل‌های دوره­های غیرروزانه نمره کل نهایی بدون احتساب آزمون‌های عملی و تشریحی حسب مورد در هریک از کدضریب­ها خواهد بود.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱- ارایه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیات‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیات‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌هاست.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیات‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹- رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دایمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط، مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پی‌گیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ضمناً به اطلاع‌ می‌رساند که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات از این تاریخ همه روزه لغایت ۲۳/۳/۹۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۰۰ آماده پاسخگویی به سؤالات است؛ لذا داوطلبان گرامی می‌توانند به منظور پاسخگویی به سؤالات خود با شماره تلفن: ۴۲۱۶۳ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

جداول و فرم تایید معدل در سایت سازمان سنجش و نسخه pdf پیک سنجش موجود است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.