پله‌های‌تان را محکم بسازید!

پله‌ها برای صعود هستند، برای رسیدن به اوج.

پس باید محکم و مطمئن باشند تا بتوانند زیر قدم‌های شما استوار بمانند. بنابراین مکان ساخت و لوازم ساخت آن باید مطمئن باشند.

گذشته و نقاط قوت آن بهترین جا برای ساختن پله‌های پیشرفت است.

learn-from-yesterday-wall-art-sticker-quote-4-sizes-wa32-21100-p

بستر گذشته (عملکردها و نتیجه‌ها) مکانی مناسب برای قدم گذاشتن روی پله‌های صعود (نقاط قوت) است.

نقاط قوت خود را در ماه‌های قبل و نیم‌سال قبل با بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه با دقت بشناسید و با تکیه بر آن‌ها و تثبیت این نقاط و بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق سعی کنید نقاط چالشی‌تان را مرتفع کنید.

فراموش نکنید که حفظ نقاط قوت هم نوعی پیشرفت به حساب می آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.