پیام روز: ابزار سازی ، مهم‌ترین کار!

سلام

گفت:«دیگر از این به بعد را خودم می‌دانم. تمرین و تا نفس دارم تمرین.» گفتم:«البتّه باید این موضوع را مد نظر داشته باشی که تمرین جایگاه ویژه‌ای در موضوع آموزش دارد که حتماً در مورد آن برایت خواهم گفت. امّا اگر یادت باشد داشتم گام‌های مطالعه‌ی موفّق و اصولی را برایت توضیح می‌دادم. چهارمین گام ، اقدامی است که در آخرین نقطه‌ی مطالعه‌ی اوّلیّه آغاز می‌شود و در طول دوران آماده‌سازی برای آزمون سراسری هم قدم به قدم کامل می‌شود.»

images

در حقیقت چهارمین گام مطالعه‌ی موفّق ، ساختن ابزاری است که از آن در هفته‌های پایانی استفاده خواهی کرد. این ابزار چیزی جز همان خلاصه نویسی نیست.

برخی از دوستان این ابزار را چنان تعریف می‌کنند که گویی کار مشقّت باری است. در حالی که خلاصه نویسی فعّالیّتی ساده است که در مدّت زمانی کوتاه با به یادآوری آموخته‌های یک مطالعه انجام می‌شود.

پس از آن‌که مطالعه‌ با همان سه گامی که گفتیم به پایان رسید ، یک تکّه کاغذ برمی‌داری و هرآن‌چه را که از همان مطالعه و مراحل سه‌گانه‌اش در ذهن داری ، روی آن می‌نویسی. در این نوشتن نه به کتاب و جزوه کار داری و نه به تست‌هایی که زده‌ای. همه چیز را از ذهنت به صفحه‌ی کاغذ منتقل می‌کنی. تکرار این کار در پایان هریک از مراحل مطالعاتی ، ابزارت را کامل و کارآمد و یادگیری ات را به میزان قابل ملاحظه ای باکیفیت خواهد کرد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.