پیام روز: اندکی شتاب را کم کن!

سلام

دور و اطراف‌مان پر است از آدم‌های ریز و درشتی که سرشان را انداخته‌اند پایین و تند تند مشغول کار خودشان هستند. با سرعت و شتاب پیش می‌روند و با عجله مشغول انجام کارهایی هستند که خود را موظّف به انجام آن‌ها می‌دانند.

اگر زمان را متوقّف کنیم و آنان را نیز برای لحظاتی نگه داریم و بپرسیم این همه شتاب و عجله برای چیست ، شاید مدّتی طول بکشد تا به یاد آورند که در لحظه‌ی شروع به حرکت ، هدفی داشته‌اند یا در جوِّ حرکتی دیگران اسیر شده‌اند و حرکتی را ناخواسته آغاز کرده‌اند.

images

توجه به این موضوع، نکته‌ی بسیار کلیدی و مهمّی است که در طول دوره‌ی پیشّ رو تا زمان برگزاری کنکور سراسری سال آینده خیلی با آن سروکار خواهید داشت.

پس لطفاً در خلال کارهای مطالعاتی روزانه اندکی به خودتان توقّف دهید و از خودتان بپرسید که:

  چرا …؟

برای چه …؟

با چه هدفی …؟

باچه چشم‌اندازی … ؟

یافتن پاسخ این پرسش‌ها ، به روز و روزگارتان رنگ و بوی دیگری خواهد داد. تردید نکنید و بخشی از زمان امروزتان را به این کار اختصاص دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.