پیام روز: بساز یا بنشین ! کدام هدف؟!

سلام

وقتی از هدف و ضرورت تعیین آن سخن گفته می‌شود ، فکر می‌کنیم همین که رشته‌ای و دانشگاهی را در نظر بگیریم هدف انتخاب کرده‌ایم و یا بلافاصله آنقدر کلمات بزرگ و دهان پرکن کنار یکدیگر می‌چینیم که اغلب خودمان نیز از بزرگی آن‌ها حیرت می‌کنیم و دست‌یابی به آنها را دور از ذهن می‌پنداریم.

index

اوّل باید بدانیم که مطابق گونه‌ای از تقسیم بندی ،  اهداف دور و نزدیک دارند. درست مثل زمانی که به شکار می‌رویم. شکار حیوانی خاص هدفِ نزدیک ماست امّا در پسِ آن هدفی بزرگ‌تر و طبیعتاً دورتر نهفته است.

درس خواندن و تلاش علمی داشتن نیز همین گونه است. قبولی در آزمون سراسری و پذیرش در یک رشته و دانشگاه اهدافی نزدیک هستند که اغلب در پسِ آنها باید خوشبختی هدف باشد.

اکنون این اصل مهم و کلیدی را بدانیم و همواره سرلوحه خود قرار دهیم که باید برای خوشبخت زیستن ، موقعیّت‌های مناسب ایجاد کنیم ، نه این که در انتظار آن بنشینیم.  

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.