پیام روز: تست، ابزاری برای شخم زدن!

سلام

«ششمین مرحله برای یک مطالعه‌ی موفّق و ثمربخش پیش‌بینی زمان‌های کوتاهی است که در آن اوقات ، از مجموع مباحث مطالعه شده‌ی یک درس تعدادی تست به‌صورت تصادفی بزنی.

اکنون که آغاز کار مطالعاتی است ، ممکن است بتوانی از هر مبحث پنج یا شش تست بزنی. امّا با پیشرفت مطالعه و افزایش تعداد مباحث و موضوعاتی که آن‌ها را مطالعه کرده‌ای ، این تعداد به 1 یا 2 تست از هر مبحث کاهش پیدا خواهد کرد.»

images

حرفم را قطع کرد و گفت:«یکی دو تست چه دردی را دوا می‌کند؟»

ادامه دادم:«تست‌ها قرار نیست دردی را دوا کند بلکه موضوع اینجاست که تست‌ها بهانه‌هایی هستند که به واسطه‌ی آن‌ها مجموع مطالب درس در ذهن مرور می‌شوند. وقتی تستی را می‌خوانی ، تمام قوای ذهنی در مطالب مرتبط با موضوع شروع به فعّالیّت می‌کند و آن‌گاه روی موضوع اصلی که همان محتوای پرسش است متمرکز می‌شود. این کار شبیه شخم زدن زمین است. با این کار تمام داشته‌ها و آموخته‌های تو از یک موضوع زیر و رو می‌شود و همین کار به یادآوری و ماندگاری بیش‌تر مطالب کمک بسیار زیادی می‌کند.»

گفت:«فقط زدن تست کافی است؟» گفتم:«کافی زمانی است که در پایان وقتی که به این کار اختصاص می‌دهی ، تست‌ها را تصحیح کنی و سپس آموخته‌هایت را از این تست زنی به خلاصه‌هایت اضافه کنی.راستی این نکته مهم و کلیدی همواره یادت باشد که این وقت برای هر درس نباید بیش‌تر از 20 تا 30 دقیقه  باشد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.