پیام روز: تصمیم با کیست؟ تو یا وقت؟

سلام

همیشه فکر می‌کنیم برای انجام کارها و برنامه‌هایی که داریم باید وقت باز و فراوانی داشته باشیم تا بتوانیم همان طور که دل‌مان می‌خواهد و احساس می‌کنیم مطالب را می‌فهمیم از آن استفاده کنیم .

امّا این نکته مهم و کلیدی را فراموش می کنیم که این روند در حقیقت تعیین تکلیف کردن وقت برای ماست در حالی که استفاده‌ی درست از زمان آن است که ما تصمیم‌گیر و تعیین کننده‌ی محدودیّت‌ها و ممنوعیّت‌ها باشیم. تصمیم بگیریم با فراگیری قواعد و اصول مدیریّت زمان ، روش‌ها و شیوه‌هایی را بیاموزیم که با بهره‌گیری از آن‌ها کنترل منطقی زمان در اختیار مان باشد تا بتوانیم بالاترین بهره وری را از حدِّاقلِّ زمان داشته باشیم.

mjwysFBbuVrVezwxPOn6QqA

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.