پیام روز: حال ، جایی برای بودن!

سلام

همیشه خروس بی‌محل بود. خودش هم می‌دانست. برای همین وقتی می‌خواست چیزی بپرسد اوّل می‌گفت :«باز نگید بی‌محل شدم. خوب ذهنم مشغول شده. می‌پرسم تا خیالم راحت باشد.» این بار نیز اوّل همین را گفت و بعد بدون این که منتظر بماند ادامه داد:«این کد سوابق تحصیلی را از کجا باید بگیریم؟» این بار پرسش او با خنده‌ی همه همراه نشد.

گویا چیزی پرسیده بود که برای سایرین هم اهمّیّت داشت. فقط یک صدا سکوت کلاس را شکست. «من که وقتی به معدّلم فکر می‌کنم عزا می‌گیرم.» با این جمله فضای کلاس سنگین‌تر شد. مشاورمان ایستاد و گفت: «دو جمله گفته شد که نه فقط مصداق کلام بی‌موقع ، بلکه نمونه‌ای واضح برای فکر و اندیشه‌ی نا به هنگام است.

index

عزیزم تو کد سوابق تحصیلی را برای چه می‌خواهی؟ آیا جز برای ثبت نام در آزمون سراسری؟ مگر این روزها ثبت نام شروع شده است؟این چه اندیشه‌ی نابه جایی است!؟هرگاه زمان ثبت نام کنکور فرارسید، مسئولین تکلیف مربوط به ضرورت ، نحوه‌ی دریافت و چگونگی تأیید سوابق تحصیلی را اعلام می‌کنند. همواره در زمان ثبت نام فرصت کافی برای انجام کارهای قانونی وجود داشته است. پس چه جای نگرانی و چه جای این که ذهن از کار و فعّالیّت جاری باز بماند وبه مطلبی غیر ضروری بیاندیشد.

از این اندیشه مخرّب‌تر ، فکرکردن به معدّل است. آیا برای معدّل و نمرات سال گذشته کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ آیا این که فکر کنیم معدّل‌مان یا نمره‌های‌مان رضایت بخش نبوده است و ساعت‌ها افسرده و ناراحت از این پیشامد باشیم ، سبب افزایش معدّل و بهبود نمره خواهد شد؟ مسلّماً این‌گونه نیست. ما در ابتدای سال تکلیف را با معدّل و نمره روشن کردیم. پایه‌ی سوم و آن بحث تمام شد. اکنون زمان استفاده از فرصت‌هایی است که اکنون در اختیار ماست.

این اصل مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که با فکر کردن به گذشته نباید زمان حال و فرصتی را که اکنون در اختیار داریم تباه کنیم. در گذشته زندگی کردن ، نتیجه‌ای جز از بین بردن فرصت‌های طلایی و شگفت انگیزی که اکنون در اختیارداریم نخواهد داشت. …» مشاورمان حرف هایش ادامه داشت و من فکر می‌کردم:  این سخنان لازم بود تا یادمان بیاید که باید در زمان حال زندگی کنیم. تأسّف خوردن برگذشته و یا اندیشیدن به آینده‌ای که برای‌شان کاری نمی‌توانیم انجام دهیم جز خسارت نتیجه‌ا ی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.