پیام روز: داستان تکراری ، پرسش همیشگی!

سلام

داستان و برنامه و برنامه‌ریزی ماجرایی است که همیشه و همه جا موضوع گفت‌وگوها و دردودل‌هاست.

شاید جمله‌ی برنامه ریخته‌ام و نمی‌توانم اجرا کنم یا فقط چند روز و یا نهایتا چند هفته توانستم برنامه ام را اجرا کنم بسیار تکراری باشد ، امّا این ماجرا آن‌قدر ناگفته دارد که هر کلامی از آن مثنوی هفتاد من کاغذ است.

یکی از آن مثنوی‌ها ، همین است که برنامه تنظیم کرده‌اید و فعّالیّت‌های‌تان را براساس آن انجام می‌دهید، امّا یک پیشنهاد یا اظهار نظر از طرف دوستان مسیر حرکتی شما را دگرگون می‌کند.

index

گاهی گروهی از فعّالیّت‌ها و کارهای روزمرّه باعث می‌شوند که پای‌بندی به برنامه‌ای را که تنظیم کرده‌اید فراموش کنید.

گاهی فعّالیّتی انجام می‌دهید امّا چون آن را خارج از نظام برنامه‌ای خود می‌بینید، از انجام آن احساس رضایت ندارید.

وحتّی گاهی نسبت به کاری که انجام می‌دهید ابهام دارید.

یا گاهی … . در تمام این موارد ، برای منظّم کردن خویش فقط یک راه دارید. مرتّب از خودتان بپرسید : آیا کاری که در حال حاضر انجام می‌دهم نقشی در رسیدن به مهم‌ترین هدفم دارد؟

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.