پیام روز: در محضر ادیسون!

سلام

تفکّرات و تصوّرات برخی افراد چنان ساده اندیشانه است که هرگز گمان نمی‌کنی آنان در مورد مطالب‌شان حتّی اندکی فکر کرده باشند. این گروه  چنان از فکر و اندیشه سخن می‌گویند که گویی هیچ‌کس جز آنان با مقوله‌ای بنام فکر آشنایی ندارد. 

این افراد گمان می‌کنند ادیسون گوشه‌ای می‌نشست و عمیق فکر می‌کرد ، سپس دست به کار می‌شد و آن‌چه را که فکر کرده بود با استفاده از ابزار و وسایل می‌ساخت و به این ترتیب اختراعی جدید به جامعه‌ی بشریّت تقدیم می‌نمود. در حالی که واقعیّت جز این است.

Famous-Thomas-Edison-Quotes-Hard-Work-Thoughts-by-Thomas-Edison-Inspirational-Sayings-Pictures-Message-Images-Wallpapers-Photos

مطالعه‌ دقیق و مشاهده‌ی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ادیسون و افرادی مانند او برای حلِّ ناگشوده‌ای از زندگی بشر بارها و بارها حالتی را تجربه کردند که بی خبران آن را شکست می‌نامند.

سخنان و عبارت‌های فراوانی از او و افرادی چون او نقل شده است که نشان می‌دهد آنان بارها و بارها با تجربه‌ی شکست مواجه شده‌اند ولی تلقّی درستی از آن داشته‌اند و دقیقا همین موضوع، راز موفّقیّت آنان است.

ادیسون معتقد است: « از هزار راهی که برای اختراع لامپ روشنایی رفتم تنها یک راه  به نتیجه می‌رسید امّا نهصد و نود و نه راه یادگرفتم که هرگز منجر به این دستاورد نمی‌شد.» بیاموزیم که  فرق بین موفّقیّت و شکست ، نوع نگاه است. باید نگاه و نگرش‌مان اصولی و درست باشد.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.