پیام روز: عادت مهم نیست اصل ، صحّت است!

سلام

گفتم:«ممکن است تو کارهای مطالعاتی خود را با استفاده از روش‌هایی جز آن‌چه برایت می‌گویم انجام دهی. امّا باید توجّه داشته باشی که اوّلاً آن روش‌ها ، درست و اصولی باشند و ثانیاً اگر روش‌هایی که به کار می‌بری صحیح نیستند حتماً آن‌ها را عوض کنی و به این دلیل که به انجام آن‌ها عادت کرده‌ای، آن‌ها را ادامه ندهی.

ادامه دادن روش‌های اشتباه ممکن است توأم با راحتی باشد و حتّی ممکن است گاهی نتایج مثبتی هم به همراه داشته باشد ، امّا بایستی این موضوع را بدانی که بدانی که رساننده‌ی به مقصود نیستند و با آن‌ها نمی‌توانی به هدفی که برای خودت در نظر داری برسی.

امّا سومین گام برای داشتن مطالعه‌ی اصولی ، پاسخ‌گویی به مثال ها و تمرین‌های کتاب درسی و نیز تعداد محدودی تست از منابع تستی استاندارد و به روز است که به صورت تصادفی انتخاب شده باشند.

images

انجام این مرحله از آن جهت ضرورت دارد که اوّلاً بازخورد مناسبی از مطالعه‌ی خود به‌دست خواهی آورد ،

ثانیاً اشکالات و نیاموخته‌هایی را که داری به‌سرعت شناسایی می‌کنی و اقدام به رفع آنها خواهی کرد،

ثالثاً با الگوها و نمونه‌های مختلف طرح پرسش از مباحث مطالعه شده، آشنا می‌شوی

و رابعاً چون بخشی از پرسش‌های آزمون سراسری از همین مسائل و تمرین‌های کتاب درسی طرح می‌شوند ، با یکی از منابع اصلی طرح پرسش مأنوس می‌شوی.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.