پیام روز: من و تو و اندیشه‌ها!

سلام

آدم‌های عجیبی هستیم. تصوّرمان این است تک‌تک اندام‌ها و اعضا و جوارح‌مان ، وجودها و اجزاء متفرّق و جدایی هستند که هیچ ارتباطی بین آن‌ها برقرار نیست.

اگر اندکی انصاف را چاشنی اندیشه و فکرمان کرده باشیم ، اعضاء ظاهری‌مان را یکپارچه می‌بینیم و روح‌مان را با ظاهرمان مرتبط می‌دانیم ولی رفتار و کارهای‌مان را با دانسته‌های‌‍مان همگام و همراه نمی‌کنیم. مثلاً می‌دانیم آن‌چه در اندیشه‌مان می‌گذرد ، رفتارهای‌مان را می‌سازد ولی تلاشی برای کنترل اندیشه نشان نمی‌دهیم.

images

دائم الفاظ و افعال و عبارت های منفی به کار می بریم. اغلب این عبارت های منفی را هم با کلماتی که حکایت از اطمینان و خاطر جمعی دارند همراه می‌کنیم.

مثلاً دایما باخود می‌گوییم: «اطمینان دارم از عهد‌ه فیزیک بر نمی‌آیم.» یا «اصلاً از بیخ و بن با ریاضی مشکل دارم.» یا «مهومی و ترکیبی خواندن زیست شناسی را بلد نیستم» یا… . هرگز فکر نمی‌کنیم این الفاظ و تعبیرات با مغز و روح ما چه می‌کند. هرگز به این نمی‌اندیشیم که این کلمات و عبارات تمام رفتارهای روزمرّه‌ی ما را شکل می‌دهند.

شاید لازم باشد اندکی بیندیشیم و ببینیم در حال حاضر چه قابلیّت‌هایی داریم و سپس به این فکر کنیم که  هر چیزی امروز داریم زمانی دست نیافتنی بود. پس بدانیم ظرفیّت‌ها و توانایی‌های‌مان بیش از آن چیزی است که می‌اندیشیم.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.