پیام روز: مهم‌ترین تجربه!

سلام

می‌گفت: از جلسه‌ی آزمون سراسری که بیرون آمد احساس می‌کرد به اندازه‌ی تمام عالم خسته است. دلش می‌خواست می‌توانست و می‌شد تا همان گوشه و کنارها بنشیند ، چشم‌هایش را ببندد و تمام روزهای گذشته را مرور کند. امّا نمی‌شد ، باید به خانه باز می‌گشت.

فکر می‌کرد:« کاش هم‌راه و هم‌قدمی داشتم تا سختی و دوری راه به سختی دردی که از آزمون دارم اضافه نمی‌شد.» هنوز فکرش تمام نشده بود که صدای آشنای حبیب را شنید:« بعد از آزمونی حوصله داری تا خانه مرا تحمّل کنی؟» برایش چیزی از این خوش‌تر نبود، برای همین با لبخندی او را با خود همراه کرد.

images

مسیر را با سکوت طی کردند. دلش می‌خواست حرف بزند امّا باید مطمئن می‌شد که حرف‌هایش شنیده می‌شود. برای همین گفت:«حوصله داری؟»و جواب شنید:«هر میزان که بخواهی»

گفت:«اشتباهم را درست سر جلسه آزمون فهمیدم. اغلب پرسش‌های آزمون اختصاصی مثل تمرینات کتاب‌های درسی بود و من که در طول سال تحصیلی از آن‌ها غافل بودم ، نتوانستم آن‌طور که باید و شاید بود از عهده‌ی پاسخ‌گویی به تست ها بربیایم.

می‌دانی؟دوست دارم به کنکوری های سال بعد بگویم هر کاری که انجام می‌دهید و از هر منبع و مجموعه‌ی آموزشی و کمک آموزشی که استفاده می‌کنید ، پاسخ‌گویی و حلِّ پرسش‌های کتاب‌های درسی را تحت هیچ شرایطی فراموش نکنند.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.