پیام روز: مهم امّا ناکافی!

سلام

  وقتی صحبت از اشکالات آزمون آزمایشی می‌شد ، باور نمی‌کردم چیزی غیر از مطالب درسی و آموخته‌های کلاس و مدرسه وجود داشته باشد که تا این حد بتواند وضعیّتم را تحت تأثیر قرار دهد.

امّا علاوه بر تجربه‌ی شخصی ، این چند روز با هریک از دوستانم که به گفت و گو می‌نشینم ، از شرایط خاصی می‌گویند که برای نخستین بار در جلسه‌ی آزمون گریبانگیرشان شده است. امّا با خود می‌اندیشیدم ، این همه گفت و گو کردن چه فایده ای دارد اگر نتیجه‌ای عملی از آن‌ها گرفته نشود.

images

به همین دلیل آن چه را که دوستانم گفته بودند ، نوشتم و تمام آن‌ها را یک بار با دقت تمام، مرور کردم. بیش‌ترین و مهم ترین اشکال ، اکتفا کردن به جزوه‌ی دبیر و نپرداختن به تمرین و تست زنی آموزشی و سنجشی بود.

حالا دیگر حکمت دو چیز را خوب و کامل فهمیده ام. نخست این که فقط کتاب‌های درسی به عنوان منبع آزمون معرّفی می‌شوند و دیگر این که معلّم‌ها در جزوات‌شان دائم از نمونه‌های تستی استفاده می‌کنند.

امروز تصمیم‌های خیلی مهمّی گرفتم . نخست این که تحت هیچ شرایطی از مطالعه عمیق و مفهومی کتاب درسی غافل نشوم و دیکر این که تست زنی و تمرین منظم و مستمر را رها نکنم.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.