پیام روز: نگاه به پشت‌سر. گام هفتم

سلام

گفت:«وقتی فکر می‌کنم ، می‌بینم تمام مراحلی را که برای داشتن مطالعه‌ی صحیح و موفّق لازم است ، گفته‌ای. تصوّر می‌کنم با انجام تمام این مراحل می‌توان به کسب نتیجه‌ی دلخواه و مطلوب امیدوار بود. من که تصمیم دارم مطالعات و فعّالیّت‌های درسی‌ام را براساس همین مراحلی که گفتی منظّم نمایم.»

گفتم:« تلاشم این بود که راه مطالعه‌ی درست و دقیق را به تو نشان دهم و خوشحالم که توضیح و تشریح این مراحل برایت سودمند بوده‌است. امّا حالا که تصمیم  داری برنامه‌ات را بر این اساس منظّم کنی بگذار تا آخرین مرحله و هفتمین گام را هم برایت بگویم تا تمام مراحل برنامه‌ریزی تو کامل باشد.»

02

او منتظر بود و گوش می‌داد. نفسی تازه کردم و گفتم:«هفتمین مرحله این است که باید هر چند وقت یکبار مجموعه‌ای از  پرسش‌هایی را که در  تست‌زنی‌های قبلی پاسخ نداده بودی و یا اشتباه پاسخ داده بودی ، انتخاب کنی و به پاسخ‌گویی آن‌ها بپردازی.

این کار سبب خواهد شد تا ضمن دوره کردن اشکالات و نقاط ضعفی که قبلاً داشته‌ای ، سودمند بودن فعّالیّت‌های مطالعاتی پس از تست‌زنی‌هایت را هم به طور دقیق تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنی.

این نکته مهم را همواره به خاطر داشته باش که تکرارپاسخ‌گویی تست‌های غلط و پاسخ نداده سبب خواهد شد تا به مرور زمان هیچ تستی باقی نماند که در پاسخ‌گویی به آن اشکال داشته باشی. و این به مفهوم افزایش میزان نکاتی است که به آن‌ها تسلّط داری.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.