پیام روز: پای‌بند باش و اجرا کن!

سلام

همانگونه که بارها و بارها گفته ایم، اجرای برنامه ، محوری‌ترین کاری است که باید انجام دهیم. برخی از ما با این فکر که برنامه ، تنها خطوط کلّی را نشان می‌دهد ، تصوّر می‌کنیم که واقعیّت انجام برنامه با قالب نوشتاری آن بسیار متفاوت است. اگرچه این تفاوت را انکار نمی‌کنیم ، امّا تحت هر شرایطی باید حواس‌مان باشد که تفاوت بین واقعیّت و نوشتار به اندازه‌ای نیست که قسمت بزرگی از پیش‌بینی غیرقابل اجرا بشود.

یکی از نکات بسیار مهم در اجرای موفّق برنامه و بهره‌برداری مناسب از آن ، پای‌بندی به خطوط اصلی و کلّی برنامه است. زمان و حجم دو موضوع مرتبط به هم هستند که پای‌بندی به آن‌ها سبب اجرای موفّق برنامه و هم‌چنین استفاده‌ی بهینه از امکانات و توانایی‌هایی است که داریم.

images

گروهی از داوطلبان کنکور سراسری می‌اندیشند باید پای‌بند به حجم مشخّصی بود و مطالعه‌ی یک فصل را تا وقتی که به پایان برسد ادامه داد. برخی نیز می‌پندارند باید زمان معیّنی را به مطالعه اختصاص داد و در این زمان هر مقداری را که امکان داشت ، مطالعه نمود.

هر دوی این روش‌ها اشتباه و تلف کننده‌ی زمان و توان هستند. حرکت صحیح این است که حجم مشخّصی را در زمان معیّنی مطالعه کنیم. مثلاً تمام یک فصل را در دو ساعت مطالعه کنیم.

ممکن است فکر کنید که در این صورت شاید یافته‌های‌مان از آن فصل کامل نباشد. از نظر ما این نکته اشکالی ندارد چون تکمیل فصل در طول زمان و با مطالعات مکرّر اتّفاق خواهد افتاد. پس لازم نیست فکر کنید هر مبحث و موضوعی تنها یک بار مطالعه خواهد شد. پای‌بندی به اجرای دقیق برنامه ریزی انجام شده، یکی از راه‌های ایجاد تمرکز حواس و استفاده‌ی مطلوب از فرصت و امکانات است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.