پیام روز: کیفیّت ، کمّیّت ، مدیریّت!

سلام

 حرف‌مان در نگاه بود و دیدگاه‌هایی که داریم.از این گفتیم که نوع نگاه ما ، رفتارهای‌مان را شکل می‌دهد و این رفتارها تبدیل به عقاید و باورهای‌مان خواهند شد.

گفتیم مصیبت زمانی رخ می‌دهد  که همین عقاید سبب می‌شوند از حرکت باز بمانیم و دست از اقدام و عمل به دانسته‌ها بکشیم و آن وقت همان خواهد شد که نمی‌خواسته‌ایم اتّفاق بیفتد. وقتی به دور و اطراف خودمان و کارهای‌مان نگاه می‌کنیم ، چیزی جز انبوه ناکامی‌ها و نامرادی‌ها نمی‌بینیم. اغلب گله‌مند از این هستیم که اوضاع بروفق مراد نیست و هر آن‌چه را که از زندگی انتظار داریم اتّفاق نمی‌افتد و انجام نمی‌شود.

index

ممکن است سال‌های زیادی نیز زندگی کنیم ولی رضایت از این سال‌ها در کارنامه‌ی ما دیده نمی‌شود.

هر‌گاه که وقایع مثبتی در زندگی‌مان روی می‌دهد آن را حاصل شانس و اتّفاق می‌دانیم. امّا هرگز به این نمی‌اندیشیم که این زندگی حاصل نگرش و نتیجه‌ی تدارکی است که خود داشته‌ایم.

باید این نکته مهم و کلیدی را باور کنیم که کیفیّت زندگی ما بستگی به کیفیّت مدیریّت‌مان در استفاده‌ی بهتر از وقت‌هایی دارد که در اختیارمان است. اگر خواهان زندگی بهتر، موفق تر و همراه با اتّفاقات شیرین‌تری هستیم ، باید وقت‌هایی را که در اختیار داریم و نیز رفتارهای‌مان را بهتر مدیریّت کنیم.

 

منبع:سایت گزینه دو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.