پیام روز: یک منحنی و این همه ماجرا!

سلام

گفتم: «پنجمین گام برای داشتن مطالعه‌ای موفّق ، تنظیم برنامه‌ای است که در خلال آن پیش‌بینی نحوه‌ی بازگشت به موضوع شده باشد.»

گفت:« این همان برنامه‌ای نیست که در قالب منحنی فراموشی باید انجام شود. همان برنامه‌ی 24 ساعت بعد ، یک هفته‌ی بعد ، یک ماه بعد و سه ماه بعد از اوّلین مطالعه؟»

گفتم:«بله. مقصود همان است. امّا این موضوع همیشه یادت باشد که این زمان‌ها حدودی و تقریبی هستند. به این معنی که در یک هفته بعد از نخستین مرحله‌ی مطالعه باید دو بار به موضوع بازگردی و سپس همین کار را در یک ماه و سه ماه پس از آن تکرار کنی.»

images

«امّا به این نکته مهم و کلیدی دقّت داشته باش که در این بازگشت ، کار مرور را از خلاصه نویسی‌هایت باید آغاز کنی و با همان‌ها باید به پایان برسانی. یعنی ابتدا نوشته‌هایت را دوره می‌کنی و سپس به همان موضوعات و مباحث در کتاب درسی و جزوه‌هایت مراجعه خواهی کرد. این مراجعه به معنی خواندن مجدّد نیست بلکه مرور نکات و عنوان‌های اصلی و فرعی است.

آن‌گاه مجدّداً تعداد کمی تست خواهی زد و سپس لازم است دوباره خلاصه‌نویسی‌ها را تکمیل نمایی و نکات و آموخته‌های جدیدت را به آن‌ها اضافه کنی. دو نکته را برای پاسخ‌گویی به تست‌ها فراموش نکن:

نخست آن‌که تست‌ها را باید به صورت تصادفی انتخاب کنی و دوم این که تعداد آن‌ها نباید از تعداد تست‌های آزمون سراسری مربوط به هر درس بیش‌تر باشد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.