پیش شرط های موفقیت

برای موفقیت باید یک سری نکات را رعایت کنید. موفقیت بالاتر غالبا نصیب کسانی می شود که اولا والدین فرهیخته تری دارند که راه را برای دانش آموزان هموارتر می کنند و دوم خودشان سخت کوش تر از دیگران هستند.

مراحل یادگیری عبارتند از ادراک، تثبیت، تسلط، جمع بندی و هر مرحله هم سخت کوشی خاص خودش را دارد و هم این که هر مرحله منابع خاص خودش را نیاز دارد دانش آموزان باید این روند را برای مطالعه طی کنند و با یک برنامه منسجم و منظم پیش بروند.

در این مقاله بطور اجمالی چند پیش شرط موفقیت را برای شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور بیان می کنیم:

اولین عامل سخت کوشی ا ست و سخت کوشی با ساعت مطالعه دانش آموز سنجیده می شود و ساعت مطالعه هم در دفتر برنامه ریزی ثبت می شود. معنی این دفتر این نیست که دانش آموز برای آینده برنامه ریزی کند بلکه برای این است که آن چه را که در طول روز انجام می دهد در این دفتر ثبت کند.

دومین عامل برنامه ریزی دقیق و اصولی مبتنی بر برنامه آزمون آزمایشی است و این مطالعه متعادل کتاب هاست که ارزیابی آن هم با آزمون های آزمایشی صورت می گیرد.

و مهمتر از همه این که دانش آموزانی که می خواهند موفق باشند قبل از مطالعه، پیش خوانی و بعد از مطالعه هم همان روز درس آن روز را بخوانند. در برنامه شخصی هم دانش آموزان تصمیم می گیرند که چه بخوانند و چگونه بخوانند. یادمان باشد هر آن چه که به آن عادت کنیم لذت بخش می شود پس چه بهتر که به مطالعه عادت کنیم. از طرفی هم کتاب درسی مهمترین و بهترین منبع برای مطالعه است و سوالات آزمون های استاندارد هم خارج ا زکتاب نیست.

عامل سوم برنامه ریزی شخصی است. رکن اصلی برنامه ریزی شخصی هم دفتر برنامه ریزی است. در این دفتر شما تصمیمات کوتاه مدت، نقاط مثبت و منفی خودتان را نیز یادداشت می کنید.

عامل چهارم ارزیابی آزمون است که این امر بلافاصله بعد از آزمون آزمایشی و با بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و کامل سوالات آزمون صورت می گیرد.

images

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.