پیش نیازهای مدیریت زمان

ماجرای مدیریّت زمان داستان کشدار و پردامنه‌ای است که باید ساعت‌ها در مورد آن و اصول و شیوه‌های دست‌یابی به آن فراوان گفت و شنید. امّا زمانی که در اختیار داریم آنقدرکوتاه است که گاهی چشم برهم زدن نیز در مقابل آن بسیار طولانی جلوه می‌کند.

بنابراین لازم است این زمان را مدیریّت کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم. اغلب فکر می‌کنیم مدیریّت کردن زمان تنها به برنامه داشتن و در چهارچوب برنامه عمل کردن است. اگرچه این بُعد یکی از جنبه‌های مهمِّ مدیریّت زمان است ولی قطعاً تمام آن نیست.

همواره بایستی به‌یاد داشته باشیم که جنبه‌ها و موضوعاتی وجود دارند که اگرچه در ظاهر حاشیه به نظر می‌رسند ولی در عمل،از اصل کاری که باید انجام دهیم مهم‌تر و کلیدی تر هستند. یکی از این حاشیه ها سلامتی و تندرستی است. کاملا مراقب سلامت جسمانی خود باشید . خستگی و بیماری از عوامل مهم اتلاف وقت هستند.

Be-Careful-Good-Health-Sign-S-8453

منبع:سایت گزینه 2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.