چرا فلش‌کارت؟

چرا استفاده از فلش‌کارت اهمیت دارد و چه کمکی به دانش‌آموز و یا داوطلب کنکوری می‌کند که اکثر مشاورین و برنامه ریزان آموزشی بر تهیه و استفاده ار آن تاکید دارند؟

در زندگی کنونی ساعت‌های زیادی تلف می‌شوند؛ برای مثال زمان‌هایی که در ترافیک، در حال رفت و آمد مسیری طولانی یا در مطب دکتر منتظر نوبت خود هستید و نیز در هنگام مسافرت.

فلش‌کارت‌ها مختص همین اوقات است تا از زمان‌هایی که در حال تلف شدن هستند نهایت استفاده و بهره را ببرید. فلش‌کارت‌ها با حجم کوچک اما پر از نکات مهم کنکوری، از بهترین ابزارهای آموزشی برای مرور است و از پرکاربردترین ابزار دوران جمع‌بندی بشمار می رود.پس استفاده از فلش کارت را هرگز فراموش نکنید.

  images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.