چرا کتاب برای ما خواب آور می شود؟

چند علت اصلی خواب آلودگی هنگام درس خواندن عبارتند از:

1.   کندخوانی

شاید همه ما تصور کنیم که با آرام و دقیق خواندن مطلب بهتر در ذهنمان ثبت خواهد شد،اما جالب است بدانیم که مغز ما در حالت سرعت مطالب رابهتر یاد می گیرد!

وقتی سرعت مطالعه ما کم است،مغز فرصت پرداختن به مسائل غیردرسی را پیدا میکند و این باعث خستگی مغز میشود.

2.   خستگی عضلات بدن

بعداز هر 30دقیقه درس خواندن 2 دقیقه استراحت کنیم،در آن 2 دقیقه حرکات کششی انجام دهیم و خستگی عضلات خود را کاملا از بین ببریم.

6186924-student-sleep-on-book-he-is-studying-male-tirred-from-reading-and-abandon-it-to-fatigue

3.   خستگی چشم

برای جلوگیری از خستگی چشم ،کتاب یا جزوه درسی را 30سانتی متر با چشممان فاصله بدیم.

در زمان استراحت چشممان را با آب سرد بشوییم و به نقاط دور خیره شویم.

4.   سطحی خواندن

با خط کشیدن زیر مطالب مهم ،یادداشت برداری و خلاصه نویسی سعی کنیم مطالب را عمیق بخوانیم و روی آن دقیقا متمرکز شویم .

5.   آشفتگی ذهن و استرس

گاهی چون برنامه ی مشخصی برای  درس خواندن نداریم،استرتس سراغ ما می آید و  ذهن دائما نگران این است که آیا درسمان در موقع مقرر تمام خواهد شد یاخیر!

و مغزمان برای فرار از این آشفتگی خواب را انتخاب می کند…

بیایید با برنامه ریزی دقیق به ذهن خودمان کمک کنیم.

منبع:kanoon.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.